Læserbrev: – Den sædvanlige venstreorienterede retorik

Læserbrev af
Meiner Nørgaard (DF), medlem af kommunalbestyrelsen på Mors

Svar til Lars Bo Majgaard, de Radikale, som stiller følgende spørgsmål til mig: Hvordan står det til med klima- og naturvenligheden? Og det er som en respons på mit indlæg om Morsø Kommune’s gode og nødvendige erhvervsvenlighed.

Jeg har selvfølgelig set, nu hvor kommunalvalget nærmer sig, at både Lars Bo og andre kandidater, har skrevet om natur, klima og miljø. Desværre indtil videre kun med den sædvanlige venstreorienterede retorik, og helt uden konkret indhold.

Og hvordan står det så til på Mors? Hvert år laves der en opgørelse over samtlige 98 kommuner i landet på netop dette område, og fakta er, at i den netop offentliggjorte opgørelse ligger Morsø Kommune på en flot 17. plads når det gælder grønne tiltag.

Det skyldes bla. at Morsø Kommune i seneste 8 år har brugt 45 mio. kr. på at energioptimere de kommunale bygninger. Pengene får vi tilbage i løbet af ganske få år i form at sparede energiudgifter. Vi har vores etablerede vådområdeprojekter, tre nye projekter er planlagt i de næste par år. Disse projekter giver også mulighed for at udnytte de rekreative værdier endnu mere. På Mors har vi stadig forholdsvis mange vindmøller, vi har solcelleanlægget i Sindbjerg.

Sammen med de øvrige nordjyske kommuner er vi med i Grøn Energi Nordjylland, der skal udarbejde en fælles strategisk energiplan for Nordjylland. Vi er med i ”DK2020 for hele Danmark”, hvor vi skal lave en klimaplan med reduktion af udledning af klimagasser og tilpasning til klimaforandringerne. Vi har vores eget ”Vild med Vilje” projekt, hvor biodiversiteten kan øges på både kommunale og private arealer.

Jeg, og Dansk Folkeparti, tager opgaven alvorligt, men der kommer ingen ”retoriske pop-up hovsa løsninger” fra os. Tværtimod skal vi alle i arbejdstøjet og deltage i det lange seje træk. Også den grønne omstilling skal indfases med sund fornuft.

Helt konkret vil jeg foreslå at den ny kommunalbestyrelse forpligtiger Morsø Kommune til kun at købe grøn strøm og til at vi får lavet en 2030 plan for plantning af ny skov. Vi har planlagt at der til næste år plantes 15-17 hektar ny skov, jeg mener at det giver god mening at se længere frem og lave en plan for x antal hektar ny skov om året.

Jeg finder det beskæmmende at det er herboende, lokale morsingboere der nedgør vores flotte natur. Når vi møder mennesker der kommer hertil, både de der gerne vil bosætte sig og turister, er noget af det første vi hører: Hvor har i dog en skøn flot natur her! Og det har vi, og det er lige fra strandengene i syd til molerskrænterne i nord, og alt midt imellem.

Vi skal værne om vores natur og gerne gøre den endnu mere tilgængelig for offentligheden. Vores natur er også et vigtigt element i, at vi gerne vil have flere til at bo på Mors, og flere turister til at besøge øen. At vi skal passe på vores natur, og udbygge den der hvor det kan lade sig gøre, kan sagtens forenes med de øvrige ting vi gerne vil, bla. erhvervsudvikling og bosætning.

Også på dette område er det blot et spørgsmål om rettidig planlægning.

Foto: Morsø Kommune

Forfatter

Related posts

Top