Konstitueringsaftale på plads i Region Nordjylland

Der er nu indgået en konstitueringsaftale mellem Venstre, Konservative, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti i det kommende nordjyske regionsråd.

Partierne bag konstitueringsaftalen er partier, der forfølger forskellige mærkesager og har forskellige værdipolitiske ståsteder.

Aftalen giver dermed plads og rum til, at partierne hver især kan forfølge deres værdipolitik og mærkesager.

Partierne er i aftalen enige om at søge et bredt politisk samarbejde, som kan medvirke til beslutninger, der hviler på et stabilt fundament til gavn for regionens medarbejdere og borgere.

Følgende er gældende for valgperioden 2022-2025

Formand og næstformænd
– Regionsrådsformand: Mads Duedahl, Venstre
– 1. næstformand: Pia Buus Pindstrup, Konservative
– 2. næstformand: udpeges af valggruppe 3 (Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten) 

Forretningsudvalget
Partierne er enige om denne repræsentation i forretningsudvalget blandt de 15 medlemmer:

Venstre: 3
Konservative: 3
Nye Borgerlige: 1
Dansk Folkeparti: 1
Gruppe 3 (Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten): 7 pladser.

Stående og midlertidige udvalg
Partierne er enige om, at der under regionsrådet nedsættes 6 stående udvalg og 1 midlertidigt udvalg.

Foto: Region Nordjylland

Forfatter

Related posts

Top