Kollerup: Vi skal accelerere væksten i Limfjorden

I dag har erhvervsminister Simon Kollerup præsenteret sit bud på, hvordan danske virksomheder bliver bedre rustet til at gribe fremtidens vækstmuligheder.

Udspillet er en del af regeringens samlede plan Danmark Kan Mere, og i den forbindelse sagde den lokaltvalgte minister blandt andet:

– Vi skal have udvikling i hele Danmark – både på landet og i byerne. Alt for ofte har vi fokus på kortsigtede her-og-nu-løsninger.

– Men med vores udspil hæver vi blikket og stiller skarpt på de mere langsigtede, strukturelle udfordringer. Tag for eksempel vindeventyret, der startede i vest. Det er et godt eksempel på, at erhvervslivets styrker skal findes i hele Danmark. Vi skal sikre os, at vi udnytter forskellene i vores landsdele. Det er afgørende for en lille åben økonomi som vores.

Kollerup henviser blandt andet til, at regeringen i marts 2021 nedsatte syv regionale vækstteams med lokale eksperter fra blandt andet erhvervslivet, fagbevægelsen og kommunerne, der skulle komme med anbefalinger til erhvervsstyrker, som har potentiale til at udvikle sig til lokale erhvervsfyrtårne. Vækstteam Nordjylland har eksempelvis haft fokus på CO2-fangst, anvendelse og lagring med direktør fra Aalborg Portland, Michael Thomsen Lundgaard, i spidsen.

Erhvervsministeren følger nu op på anbefalingerne fra de regionale vækstteams med 1 mia. kroner:

– Vi skal udnytte at vores virksomheder kan noget forskelligt i både Nordjylland, Bornholm og Fyn. Derfor vil vi investere 1 mia. kr. i at udvikle fremtidens styrkepositioner med udgangspunkt i de særlige styrker og kendetegn, som vi har i hele landet.

– Vi bruger pengene til at omsætte lokale styrker til nye væksteventyr, så vi i fællesskab kan sætte gang i den lokale vækst og skabe nye arbejdspladser i alle dele af landet.

Udover flere penge til de lokale erhvervsfyrtårne, vil erhvervsministeren hæve forsknings- og udviklingsfradraget, og derudover skal partnerskabet Viden og Vækst blandt andet få flere SMVer til at bruge fradraget, så de kan udvikle forretningen og styrke dansk konkurrenceevne.

Derudover skal en ny ekspertgruppe gennemgå de 200 erhvervsstøtteordninger, der udgør omkring 42 mia. kr., for at undersøge, om systemet kan indrettes bedre til fremtidens økonomi.

Forfatter

Related posts

Top