Klimakrisen – Hvad rager den mig?

Læserbrev af Lars Bo Majgaard, KV21-kandidat for Radikale Venstre på Mors. 

Klimakrisen er en realitet og i øjeblikket forhandler verdens lande på COP26 i Glasgow om en aftale, som kan bringe os nærmere en global grøn omstilling. Alle forsøger desværre at slippe så billigt som muligt, og de rige lande vil ikke betale for de fattige landes grønne omstilling. Der er ingen tvivl om at de rige lande, heriblandt Danmark, bærer hovedansvaret for at klimakrisen er blevet så alvorlig som den er.

Det betyder også, at vi i Danmark skal i gang med at reducere vores udledning af drivhusgasser og det skal vi på alle niveauer. Det gælder det enkelte individ, den enkelte familie, det enkelte landbrug, den enkelte erhvervsvirksomhed og HVER enkelt kommune i Danmark.

DET GÆLDER OGSÅ FOR MORSØ KOMMUNE!

Det skal være slut med at stikke hovedet i busken!

Nu skal vi i Morsø kommune i gang med at sætte os nogle ambitiøse mål og i samarbejde lave en plan for hvordan vi kan indfri disse mål!

Det skal vi gøre dels for vores efterkommeres skyld, men vi skal også gøre det for vores egen skyld!

Klimakrisen rammer allerede Mors og konsekvenserne bliver kun værre i fremtiden:

Havstigning, hedebølger, skybrud, kraftige storme, oversvømmelser og klimaflygtninge er alle fænomener, som også har eller kan få betydning for morsingboerne, både nu og især i fremtiden.

Ifølge Concitos (Grøn tænketank) klimabarometer mener 79 % af borgerne i Danmark at kommunerne i Danmark i nogen eller i høj grad har et ansvar for at håndtere klimakrisen. 71% af borgerne er enige i at den grønne omstilling gerne må koste penge på kort sigt, fordi den giver en samfundsmæssig gevinst på længere sigt. Så der er bred opbakning i befolkningen til at kommunerne begynder at løfte deres del af ansvaret for den grønne omstilling.

Det sker også mange kommuner med store ambitioner, men desværre IKKE på Mors!

Klimakrisen rager i høj grad borgerne på Mors og det er en opgave som kommunen skal påtage sig sin del af ansvaret for. Det har man ikke gjort hidtil og det håber jeg at I vælgere vil tænke på når I sætter jeres kryds på tirsdag!

KlimavalgNU

Forfatter

Related posts

Top