Klimakrise og absolut flertal – rene tilståelsessager for Venstre!

Læserbrev af Lars Bo Majgaard, KV21-kandidat for Radikale Venstre på Mors

De to vigtigste grunde til at jeg opstiller til KV21 for Radikale Venstre er for det første et stort ønske om at sætte klima på dagsordenen i Morsø kommune, og for det andet at arbejde for et valgresultat hvor Venstre mister sit absolutte flertal i kommunalbestyrelsen.

Det er det fortsat og Venstre har i valgkampen forsøgt at tegne et billede af, at deres absolutte flertal ikke er ensbetydende med mindre indflydelse til de øvrige partier, og samtidig har de argumenteret for at der er sket væsentlige tiltag på den grønne omstilling i kommunen.

BEGGE DELE ER JEG UENIG I!!!

Nu har Venstre og Borgmesteren så fået lavet en film, som hedder ”Sammen for det Mors vi holder af”. Filmen ligger på Facebook og i filmen fortælles historien om udviklingen på Mors de seneste otte år hvor Venstre har haft absolut flertal.

Venstre og borgmesteren går til valg på ÆRLIGHED OG ORDENTLIGHED, og derfor må indholdet i filmen jo stå til troende!

Hvad siger filmen så om tiltag på klimaområdet og indflydelsen til de øvrige partier i kommunalbestyrelsen?

For det første er der ikke ET ord om klima og grøn omstilling i den to minutter lange film! Det fortæller jo med al ønskelig tydelighed den manglende prioritering og stikken hovedet i busken, som jeg mener har kendetegnet Venstres syn på klimakrisen. Der er ikke nogen plan for den grønne omstilling og man har ikke inddraget borgerne, erhvervslivet eller landbruget i samarbejde omkring at mindske vores klimaaftryk i Morsø kommune. Det som er sket, er sporadisk i form af energirenovering og udlagte vådområder, men det er sket uden visioner eller planer for hvor vi gerne vil hen med den grønne omstilling i kommunen!

Det er en ren tilståelsessag!

For det andet gør Venstre i valgkampen meget ud af at fremhæve det brede samarbejde, som efter Venstres opfattelse har præget tiden siden sidste kommunalvalg. De siger, at der har været gode muligheder for de andre partier og at dem, som har samarbejdet har fået indflydelse.

Det lyder jo godt, at der er lavet aftaler og truffet beslutninger i fællesskab i kommunalbestyrelsen, MEN ikke desto mindre tager Venstre og borgmesteren i filmen ”Sammen for det Mors vi holder af” alene æren for de gode ting, som er sket på Mors de seneste 8 år. Det nævnes ikke en eneste gang i filmen, at der har været et bredt samarbejde i kommunalbestyrelsen!

ER DET ORDENTLIGHED?

Derfor vil jeg fortsat arbejde for, at Venstre efter kommunalvalget mister sit absolutte flertal i kommunalbestyrelsen på Mors. Så kan andre partier rent faktisk få reel indflydelse og dermed også få del i æren for de gode ting, som sker på Mors!

Det er en ren tilståelsessag!

Stem for klima og demokrati på Mors d. 16. november!

Forfatter

Related posts

Top