”Klimatossens” forslag til klimahandling NU i Morsø kommune.

Læserbrev af Lars Bo Majgaard, KV21-kandidat for Radikale Venstre på Mors.

En kommune løser mange vigtige opgaver i vores samfund og på nogle områder går det nogenlunde i Morsø kommune, MEN i forhold til klimakrisen har flertallet i kommunalbestyrelsen i de sidste 8 år stukket hovedet i busken.

Venstre har tilsyneladende ikke forstået hvor alvorlig klimakrisen er, og at vi på alle politiske niveauer må bidrage til at mindske konsekvenserne heraf.

I valgkampen er der heller ikke kommet meget nyt om klimahandling fra Venstres side, og borgmester Hans Ejner Bertelsen siger i sin to minutter lange film om alt det gode på Mors i de forløbne 8 år IKKE ET ORD om klimakrisen!!!

Jeg håber mange vælgere på Mors tager klimakrisen anderledes seriøst og benytter muligheden på tirsdag til stemme klimavenligt.

Derfor vil jeg gerne komme med mine forslag til klimahandling På Mors.

– Vi skal have lavet nogle klimavisioner for Morsø kommune. Den plan skal laves i samarbejde mellem landbrug, erhvervsliv, energiforsyning, varmeforsyning, borgerne og kommunen. Hvad skal vores ambitioner være og hvordan vil vi nå målene.
– Vi skal etablere en klimaerhvervsklub.
– Vi skal lave et klimaråd.
– Vi skal lave et ungeklimaråd.
– Vi skal have sat fart på en elektrificering af den kommunale bilflåde.
– Vi skal forbedre infrastrukturen for el-biler (Flere lade standere)
– Busser på Mors skal køre klimavenligt.
– Vi skal tænke mere klimavenligt når kommunen køber ind. (kommunen laver årligt indkøb for 400 millioner)
– Vi skal have klima på skemaet i folkeskolen.

Det skal vi ved at målrette efteruddannelsesmidlerne i en periode, uddanne unge klimaambassadører, afholde klimadag for eleverne og endelig erfaringsudveksling mellem skoler og lærere.

– Vi skal rejse mere skov.
– Og så videre!!!!!

Det er rigtigt at vi ikke kan løse klimakrisen alene på Mors, men vi politikere kan ikke fortsætte med at sende aben videre og undlade at påtage os vores del af ansvaret.

Som jeg ser det opnår vi en række gode ting ved at begynde at tage klimakrisen alvorligt lokalt.

Vi bidrager til begrænsning af konsekvenserne ved klimakrisen, vi sender et signal til andre om at vi tager situationen alvorligt, børnene og de unge ser at vi handler og vi får inddraget borgerne i processen.

Jeg håber at mange vælgere på tirsdag vil tænke på klimakrisen og stemme på en politiker som vil tage denne alvorligt. Det kunne være MIG.

Stem på klimatossen fra Mors, han sidder ikke med armene over kors!

Stem på Lars Bo, den Radikale nummer to. Vigtigst af alt er dog: Husk at stemme på tirsdag. God valgdag!

Forfatter

Related posts

Top