Kick off i Destination Limfjorden

I sidste uge blev det nye samarbejde i Destination Limfjorden for turismeerhvervet i de tre kommuner kommuner under Destination Limfjorden; Morsø, Skive og Struer.

– Det nye destinationssamarbejde i Struer, Skive og Morsø Kommuner har ikke ligget på den lade side, siden vi gik i gang i sommers. Vi har arbejdet på højtryk for at sikre den bedst mulige start for samarbejdet, og derfor er vi nu klar til at løfte sløret for de strategiske rammer, det nye brand samt kommende projekter, fortæller Kristina Lehmann Schjøtt, direktør for Destination Limfjorden.

På mødet gennemgik Kristina Lehmann Schjøtt processen bag strategi- og brandingarbejdet og fremlagde udkastet til den strategiske ramme.

– Det var en meget speciel oplevelse at præsenterer arbejdet online, ikke mindst fordi interaktionen med deltagerne ikke er den samme over en skærm, som hvis de havde været der fysisk. På trods af det, fik vi mange flere tilmeldinger efter at arrangementet var gjort online, det vil sige, vi kunne dele det med endnu flere, fortæller hun.

Brand, brandimage og det kommende logo blev præsenteret af Henrik Koch fra Related, der også tidligere har spillet en rolle omkring Limfjorden, da de helt tilbage i 2013 udarbejdede målgruppeanalyser, brandimage, mv. til det der senere blev til Enjoy Limfjorden.

– Det har været vigtigt for os at involvere både erhvervet, aktørerne og kommunerne i denne proces, hvorfor vi startede med at interviewe aktører fra området. Dels for at hente empiri til strategi- og brandingprocessen, men også for at møde aktørerne og skabe en relation til dem. Derudover var det også et mål for os, at få aktørerne til at deltage i vores SOS Limfjorden projekt, hvor vi har fået bevilliget midler fra Erhvervsfremmebestyrelsen til produkt- og forretningsudvikling, siger Kristina Lehmann Schjøtt.

Der endte med at være tilmeldt over 80 deltagere, da mødet blev gjort online, og der er skabt grobund for det kommende samarbejde. Brandet kommer til at bygge på Limfjordens unikke styrkepositioner: Limfjordens oplevelser på, i og ved fjorden, Limfjordens mad og gastronomi samt Limfjordens kultur og natur.

Destinationen glæder sig til samarbejdet og til at styrke den fælles kernefortælling.

Forfatter

Related posts

Top