Ingen støtte til julemarked: Arrangører gået i tænkeboks

Det gik ikke som håbet og forventet for museums direktør Anders Have Espersen, da udvalget for Børn, Kultur og Turisme forleden skulle behandle en ansøgning om midler fra Udviklingspuljen til opstart af et bynært julemarked i Nykøbing.

Venstre sagde nej
Alle Venstre’s medlemmer af udvalget – Charlotte Amalie Holm, Peter Therkildsen, Henrik Kristensen og Tage Andersen, afviste at bevilge 80.000 kroner fra den 10 gange så store pulje.

– Det må jeg da sige kom noget bag på mig, da jeg mener, at vores ansøgning i den grad opfyldte alle kriterier for at søge puljen, begynder Andes Have Espersen.

Udvalgsformand Tore Müller (A) stemte sammen med sin næstformand Ellen Philipsen Dahl (M) for at bevilge pengene. Pia Storm (A) deltog ikke i mødet, men kunne heller ikke såfremt hun havde været til stede og stemt ja, have ændret på udfaldet.

Museum Mors har i adskillige år arrangeret et yderst velbesøgt julemarked på Skarregaard på Nordmors, hvor omkring 5.000 gæster har været forbi.

Men fordi Skarregaard ikke længere er en del af Museum Mors er det slut med julemarkedet på stedet – i hvert fald med Museum Mors som arrangør.

– Jeg synes, at det er ærgerligt
Siden er tankerne om et julemarked på Støberitorvet vokset i takt med ambitionerne:

– Jeg synes, det er ærgerligt, at udvalget ikke vil støtte et sådant initiativ, der ville skabe liv i Nykøbing i julemåneden for både morsingboer og øens gæster, og samtidig var et godt udtryk for et stærkt samarbejde mellem en række af øens store aktører, lyder det fra en tydeligt skuffet Anders Have Espersen.

Julemarkedet var tænkt som et samarbejde mellem Museum Mors, Morsø Folkebibliotek, Mors Handel, Danmarks Skaldyrshovedstad og Morsø Kommunes eventafdeling.

I tænkeboks
Morsø Fonden har allerede bevilget 20.000 kroner til opstart af markedet, men med afslaget i udvalget for Børn, Kultur og Turisme er planlægningsarbejdet sat på pause for en stund:

– Lige nu er vi gået i tænkeboks i forhold til, om det nye bynære julemarked bliver til noget, og om der er nogle alternative økonomiske muligheder i forhold til, at det alligevel kan etableres. Det skal vi i de kommende dage drøfte med vores samarbejdspartnere og internt i museet, slutter Anders Have Espersen.

Han forventer at kunne melde noget endeligt ud inden sommerferien.

Arkivfoto: Mors Handel

Forfatter

Related posts

Top