Historisk aftale: Kameraovervågning skal sikre bæredygtigt fiskeri

Danmark indfører som det første land i Europa elektronisk monitorering af fiskeriet i stor skala. Aftalen kom i stand under forhandlingerne om 2020 fiskekvoterne i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.

Ved hjælp af f.eks. kameraer kan myndighederne langt bedre kontrollere både hvilke arter der bliver fanget, og den præcise størrelse på fiskene.

– Elektronisk monitorering af fiskeriet er den rigtige vej hen imod en mere moderne, mere grøn og mere bæredygtig fiskeriforvaltning, siger fiskeriminister Mogens Jensen.

Den elektroniske monitorering indføres i bundtrawlfiskeriet i Kattegat. Her har internationale eksperter anbefalet, at man i 2020 slet ikke må fange torsk. En 0-kvote vil dog lukke fuldstændigt ned for fiskeri af f.eks. jomfruhummer i Kattegat, hvor torsk er en uundgåelig bifangst. Derfor har Danmark valgt at følge en anbefaling fra EU-Kommissionen, der fastlægger en bifangstkvote på 130 tons. Til gengæld indføres altså en elektronisk monitorering, for at sikre en langsigtet, bæredygtig forvaltning af fiskebestandene.

Den elektroniske monitorering skal installeres på fiskefartøjerne gradvist indtil udgangen af 2021. Fartøjer der først får installeret det elektroniske udstyr i 2021 bliver pålagt at bruge et særligt skånsomt trawl i mellemtiden.

Arkivfoto

Forfatter

Related posts

Top