Forbud mod at fiske med bomtrawl

Det skal være forbudt at fiske med bomtrawl og andre bundslæbende redskaber på revene i fem Natura 2000-områder i den danske del af Nordsøen og Skagerrak.

Det er formålet med et nyt forslag, som regeringen nu går videre i EU med ved at indlede regionale forhandlinger med de øvrige EU-medlemslande omkring Nordsøen.

– Selvom vi ikke løser hele bomtrawlproblematikken og langt fra er færdige med at beskytte vores danske havnatur, er dette et vigtigt skridt. Nu ser jeg frem til at indlede nogle vigtige forhandlinger med vores naboer i Nordsøen, så vi hurtigst muligt får beskyttet de sårbare sten- og boblerev, siger Rasmus Prehn, minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Konkret drejer det sig om revene Gule Rev, Store Rev, Jyske Rev, Thyborøn Stenvolde og Lønstrup Rødgrund, som ligger ud for den nordvestjyske kyst i Nordsøen og Skagerrak. Særligt Gule Rev har tidligere været i fokus, da udenlandske bomtrawlsfiskere er meget aktive i området.

Danmark skal nu indlede regionale forhandlinger om beskyttelse af fem Natura 2000-områder i Nordsøen og Skagerrak med de øvrige EU-medlemslande i området; Belgien, Holland, Tyskland, Frankrig og Sverige. Derefter skal EU-Kommissionen vurdere forslaget og vedtage fælles EU-regler.

Rasmus Prehn erkender, at selvom nabolandene ifølge EU ikke unødigt må hindre Danmark i at indføre tiltag som disse, så vil forhandlingerne ikke blive lette.

– Der er en del interesser i spil her, og det vil bestemt ikke være nemme forhandlinger. Men det er ekstremt vigtigt, at vi beskytter disse rev, så vi vil fra regeringens side gøre alt for, at vi hurtigst muligt får indført beskyttelse mod fiskeri med bundslæbende redskaber, siger han.

Arkivfoto: Wageningen

Forfatter

Related posts

Top