Fiskeriminister imødekommer fiskerne: Indrømmelser til monitoreringsprojekt

Den seneste tid har fiskeriminister Rasmus Prehn været i tæt dialog med landets fiskere af jomfruhummere, der har udtrykt bekymring og utilfredshed med et monitoreringsprojekt for trawlfartøjerne i Kattegat.

Ministeren har blandt andet besøgt Hanstholm, Hirtshals, Strandby og Sæby for at møde fiskerne på deres hjemmebane og høre på deres bekymringer, forslag og idéer.

Den proces er der nu kommet 10 indrømmelser til monitoreringsprojektet ud af. Indrømmelserne skal imødekomme fiskeriets ønsker, uden at gå på kompromis med projektets grønne sigte og torskens overlevelse.

– Det har været vigtigt for mig at lande et sted, hvor vi fortsat tager et stort skridt hen imod et mere bæredygtigt fiskeri. Jeg håber, at fiskerne vil tage godt imod indrømmelserne, hvor vi skruer markant ned for stikprøvekontrollen og indfører en bagatelgrænse, så uheld eller menneskelige fejl ikke straffes, siger Rasmus Prehn i en pressemeddelelse.

Blandt andet vil der ske en halvering af de tilfældige stikprøvekontroller, der har været en del af projektet siden opstarten, og i stedet gøre en del af kontrollen risikobaseret. Der indføres derudover også en bagatelgrænse for, hvornår overtrædelser ved eksempelvis mindre uheld skal sanktioneres, og Fiskeristyrelsens periode, hvor de som udgangspunkt vejleder frem for at sanktionere fiskere, forlænges frem til juli 2023.

Monitoreringsprojektet blev igangsat for at dæmme op for et betydeligt udsmid af torsk i forbindelse med fiskeriet af jomfruhummere.

Torskebestanden i Kattegat er siden slutningen af halvfemserne faldet med cirka 90 procent.

Forfatter

Related posts

Top