Ingen dispensation til efterafgrøder

Tiden er ikke til at gå på kompromis med vandmiljøet.

Sådan lyder svaret i korte træk fra landbrugs- og fødevareminister Rasmus Prehn (S) til den appel, der er blevet fremført af landbruget og blå politikere i de seneste dage om deadline for efterafgrøder. Det skriver Landbrugsavisen.

Reglerne siger, at eftergrøder skal i jorden inden 20. august – altså i dag. Hvis ikke den enkelte landmand kan nå det bliver han eller hun trukket i gødningskvote.

Megen regn på det seneste har dog gjort det umuligt for landmænd i særligt Jylland og på Fyn at få høsten i hus til tiden. Men der kan altså ikke blive tale om dispensation.

Rasmus Prehnh henviser til nye regler fra 2019, der gør det muligt at så efterafgrøder frem til 7. september – dog mod et træk i gødningskvoten.

Fakta:
– Efterafgrøderne kan blandt andet bestå af græs, korn eller korsblomstrede afgrøder og skal altid efterfølges af en vårafgrøde.
– Efterafgrøderne skal minimere udvaskning af overskydende kvælstof. De skal være med til at holde vandløb og søer fri for ekstra kvælstof, som kan give iltsvind.
– Hvis landmanden ikke får sået efterafgrøder inden skæringsdatoen vil den enkelte landmænd får reduceret sin kvælstofkvote for det næste af. Dermed kan landmanden ikke gøde i samme omfang.
– Det er muligt at give dispensationen for efterafgrøder i tilfælde af dårligt vejr eller personlige forhold, der besværliggør såning.
– I 2015 gav daværende miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen dispensation til at så efterafgrøder senere på grund af dårligt vejr.

Forfatter

Related posts

Top