Grønt lys til at fjerne fredet sandklit i Vorupør

Mens et fåreavlerpar fra Thy er blevet præsenteret for en regning på omkring 50.000 kroner for udbedring af skader på en fredet gravhøj, har Kystdirektoratet givet dispensation til, at gravemaskiner midlertidigt må fjerne en ellers fredet klit i Nørre Vorupør i forbindelse med byggeriet af et nyt nationalparkcenter.

Danmarks første nationalparkcenter, der skal bygges ind i sandklitterne, vil få Vesterhavet og et fredet klitområde som nærmeste naboer. Selve huset kommer ikke til at ligge på klitfredet område, men i byggefasen vil det være nødvendigt midlertidigt at fjerne en del af naboklitten. Og det har Kystdirektoratet altså givet grønt lys til.

– Det giver god mening at dispensere midlertidigt fra klitfredningen i forbindelse med byggeriet af nationalparkcentret. Klitten bliver reetableret og plantet til med hjelme for at undgå sandfygning efter endt byggeri. Derfor ser vi ingen grund til at stå i vejen for et spændende projekt, som vil være interessant for mange mennesker, siger områdechef i Kystdirektoratet Hans Erik Cutoi-Toft.

Illustration: LOOP Architects

Det nye center skal bygges ind i en klit, og derfor bliver der behov for en permanent konstruktion, der skal aflaste klittens tryk på bygningen. Denne konstruktion kommer delvist til at ligge på klitfredet areal, hvilket der også er givet dispensation til.

Centret kommer til at rumme udstillinger og formidling om nationalparken. Med indgang fra byen og udgang til naturen kan de besøgende se, hvad de kan opleve i naturen. Der bliver også plads til mødelokaler og servicefunktioner som eksempelvis toiletter.

Centret bliver mødested for interesseorganisationer, skoler, klubber og besøgende, og derudover skal det huse parkens ansatte. Nationalpark Thy er bygherre på byggeriet og forventer at slå dørene op for de første besøgende i foråret 2021.

LÆS OGSÅ:

Se billederne: Sådan skal nationalparkcenteret se ud

 

Forfatter

Related posts

Top