Fokus på farten hele ugen

Politiet landet over gennemfører frem til og med på fredag en målrettet indsats mod hastighedsovertrædelser.

– Hvert år bliver politiet kaldt ud til utallige trafikulykker, der kunne have været undgået, hvis trafikanterne havde overholdt fartgrænserne. Trafikulykker, der i nogle tilfælde får en tragisk udgang, og i andre tilfælde mærkes de implicerede for livet, siger Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter

– Derfor er hastighed et meget vigtigt indsatsområde, og vi prioriterer fartkontrol på vejene for at redde liv og skabe tryghed for dem, der færdes i trafikken.

For høj hastighed vurderes at være den hyppigste årsag til færdselsulykker med alvorlig tilskadekomst og dødsfald.
I perioden 2014 – 2019 omkom 401 personer i en trafikulykke, hvor mindst en af de involverede parter kørte for stærkt i forhold til hastighedsgrænsen eller forholdene.

I 72% af ulykkerne var farten en medvirkende årsag til, at ulykken opstod. I de sidste 28% var farten årsag til, at ulykken blev med dødelig udgang, viser tal fra Rådet for Sikker Trafik.

Foto: Rådet for Sikker Trafik

Forfatter

Related posts

Top