9000 bilister fik bøde for at køre for stærkt

Knap 9.000 bilister kan nu se frem til en fartbøde, mens syv bilister kørte så hurtigt, at deres køretøjer blev beslaglagt på stedet.

I sidste uge gennemførte dansk politi målrettede indsatser mod hastighedsoverskridelser i trafikken. Ved de målrettede hastighedskontroller blev der konstateret 8.771 hastighedsoverskridelser, heraf:

• Knap 3500 overskridelser af den generelle hastighed i byerne
• Mere end 1400 overskridelser af den generelle hastighed på landeveje og motorveje, mens
• Lidt over 3400 overskred den skiltede hastighed på vejene, blandt andet hvor hastigheden var nedsat på grund af vejarbejder.

– Fuldstændig uacceptabelt
– Ugens kontroller viser, at der stadig er for mange bilister, der kører for hurtigt og dermed udsætter sig selv og andre for fare. Farten dræber og er stadig et problem for trafiksikkerheden, og kræver derfor politiets fortsatte opmærksomhed. Når hastigheden sættes i vejret øges både den strækning, som bilen kører inden føreren reagerer, og bilens bremselængde. Der er således en klar sammenhæng mellem farten på vejene og antallet af dræbte og tilskadekomne, siger Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

I forbindelse med kontrollerne i uge 16 stoppede politiet også en række bilister, der kørte så hurtigt, at der var grundlag for at beslaglægge deres køretøjer:

– I løbet af kontrolugen har vi i alt beslaglagt syv køretøjer, som alene relaterer sig til for høj hastighed. Tre af køretøjerne deltog i ulovligt gaderace, mens de resterende fire blev ført med enten en 100 procents overskridelse eller mere end 200 km/t. Den hurtigste kørte over 230 km/t., hvilket er fuldstændig uacceptabelt, siger Christian Berthelsen.

Fra 2013-2018 mistede 403 personer livet i en trafikulykke, hvor en eller flere af de involverede kørte for stærkt i forhold til det tilladte eller forholdene. I 28% af disse uheld var farten årsag til, at ulykken blev med dødelig udgang.

Foto: Niclas Jessen

Forfatter

Related posts

Top