Efterskole-sag: Statsadvokaten anker dom til landsretten

Statsadvokaten har på indstilling af anklager Iben Bøttker anket dommen til en 61-årig tidligere forstander for Blidstrup Efterskole på Mors.

Den 20. januar blev den 61-årige kendt skyldig i flere tilfælde af blufærdighedskrænkelser og vold begået mod både tidligere og nuværende elever på efterskolen – alle af hankøn.
Den 61-årige blev idømt tre måneders betinget fængsel og 80 timers samfundstjeneste. Men dommen håber Statsadvokaten altså nu at få skærpet i Landretten

Manden var tiltalt i 21 forhold af vold og blufærdighedskrænkelser. Volden bestod i ”at tælle ribben” ved at presse knoerne mod ribbenene og føre hånden op og ned, mens blufærdighedskrænkelserne vedrørte krænkende udtalelser og spørgs­mål. Forholdene var begået mellem 2015 og 2019.

Den 61-årige forstander og hans hustru, der også var ansat på efterskolen, fratrådte deres stillinger og fraflyttede forstanderboligen, da sagen blev anmeldt til politiet i juni 2019.

Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om, at den 61-årige skulle frakendes retten til at beskæftige sig med børn og unge under 18 år. Retten fandt imidlertid, at betingelserne for rettighedsfrakendelse ikke var opfyldt. Og det er særligt på baggrund af dén del, at anklager Iben Bøttker har bedt Statsadvokaten i Viborg om at anke dommen.

Forstanderen får ny 14 dage til af afgøre om han ønsker at anke sagen:

– Han kan både anke til frifindelse og så kan han anke til formildelse. Hvis han anker til frifindelse betyder det, at hele sagen skal gå om forstået sådan, at sagen skal køre på samme måde med vidner, fordi han mener han skal frikendes i alle forholdene. Det der taler imod det er, at det har ikke en gjort i forbindelse med domafsigelsen i byretten. Men det er jo ikke til at vide hvad han gør nu når han ved, at sagen alligevel skal behandles i landsretten.

Forfatter

Related posts

Top