Atypisk turismeår i Destination Limfjorden

Fremmødet var flot da Destination Limfjordens for nyligt afholdte ordinær generalforsamling i Kulturcenteret Skive.

Generalforsamlingen for destination Limfjorden har været udskudt siden starten marts, da covid-19 har sat en stopper for at mødes fysisk samlet, og derfor har der også været mange spekulationer omkring, hvordan en generalforsamling kunne afholdes uden at overtræde coronarestriktionerne.

– Corona har stadig sit indtog i Danmark, og derfor har vi måtte udskyde generalforsamlingen til maj. Vi har vænnet os til at afholde mødet og workshops digital, men med muligheden for at afholde vores generalforsamling fysisk, var dette særligt at foretrække. Det har været under andre forudsætningen, hvor både foredragsholder og middag har været undladt, fortæller Destinationsdirektør Kristina Lehmann Schjøtt.

På generalforsamlingen kunne formand Peder Christian Kirkegaard berette om et atypisk turismeår med både udfordringer og overvældende antal af danske turister, som trods covid-19 valgte at afholde deres ferie ved Limfjorden. Det atypiske turismeår har derfor resulteret i mange ændringer i årets planlagte begivenheder og markedsføringen på de udenlandske markeder.

– Generelt kan vi glæde os over, at vi havde en fantastisk højsæson i 2020, hvor alt var booket. Mange af vores planlagte aktivitetet for turismeerhvervet er grundet travlhed blevet rykket til efteråret 2021, hvor vi glæder os til at kunne få gang i endnu flere aktiviteter,” siger Destinationsdirektør Kristina Lehmann Schjøtt.

På generalforsamlingen var Jørgen Christiansen på valg (valgt for Skive kommune). Jørgen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem, ligesom hans suppleant Danni Boisen blev genvalgt. Derudover blev Jørgen Lindholm ny suppleant for Struer kommune.

Under generalforsamling kunne deltagerne se de mange nye oplevelsesprodukter, som blev fremvist under generalforsamlingen. De nye oplevelsesprodukter skal være med til at sætte Destination Limfjorden på landkortet.

Destination Limfjorden er et tværkommunalt turismesamarbejde mellem Skive, Struer og Morsø kommuner. Destinationen blev oprettet 1. juni 2020 og er i dag bestående af 4 fuldtidsansatte og 1 deltidsansat.

Forfatter

Related posts

Top