Aktiviteten i det nordjyske sundhedsvæsen nærmer sig normalen

Både på de nordjyske hospitaler, i Psykiatrien og hos de praktiserende læger er aktiviteten ved at nærme sig niveauet fra før coronakrisen. Der er dog et stykke vej endnu før man er tilbage ved normalen.

Da landet lukkede ned på grund af coronakrisen 11. marts, oplevede sundhedsvæsenet et voldsomt fald i aktiviteten både på hospitaler, i Psykiatrien og hos de praktiserende læger og privatpraktiserende speciallæger i Region Nordjylland. Det er nu stille og roligt ved at rette sig op.

I uge 17 oplevede hospitalerne en stigning i antal henvisninger til udredning og behandling på 43 procent – heraf var der eksempelvis en 30 procent stigning i antallet af henvisninger til kræftpakker. Samtidig var der 17 procent flere indlæggelser, og der er ved at komme godt gang i operationerne igen.

Det glæder formanden for Patientudvalget i Region Nordjylland, Henrik Buchhave (V), at flere patienter nu kan blive udredt for deres sygdomme eller komme i gang med en ventet behandling eller operation.

formanden for Patientudvalget i Region Nordjylland, Henrik Buchhave (V). Pressefoto

– Det har været bekymrende at se, at antallet af henvisninger til udredning for så alvorlige sygdomme som eksempelvis hjerteproblemer og kræft har været faldende under corona-krisen, selv om dette fortsat har været prioriteret. Derfor er det også godt at se, at disse patienter igen kommer ind på hospitalerne, ligesom flere patienter nu kan se frem til at få foretaget en længe ventet operation. Der er selvfølgelig oparbejdet en pukkel, så vi håber på en vis tålmodighed fra patienterne, siger Henrik Buchhave.

Omstillingsparate læger
Aktiviteten hos de praktiserende læger i Region Nordjylland har også taget et ordentligt dyk under coronakrisen.

I flere uger har aktiviteten været ca. 40 procent under aktivitetsgennemsnittet for de to uger inden nedlukningen af landet – og i den korte påskeuge hele 60 procent lavere. Det tal er også kravlet tættere på normalen, siden de praktiserende læger åbnede for patienter tirsdag efter påske. I uge 17, var aktiviteten således på 83 procent af de to uger inden nedlukningen.

Formand for Akut- og Praksisudvalget, Mogens Ove Madsen (S), har bidt mærke i, at de praktiserende læger har været omstillingsparate under corona-krisen og blandt andet har taget videokonsultationer til sig, så de til en vis grad har kunnet tilse deres patienter.

– De skal have ros for at have taget store skridt i en udvikling, som vi også her fra regionen har støttet op om med udstyr, og selv om videokonsultationer ikke kan bruges til alt, så kan det også fremadrettet være et rigtigt godt alternativ til fysisk fremmøde. Alligevel er det godt at se, at patienterne igen kan møde op hos deres praktiserende læge. De er det første bolværk, der sørger for både behandling og henvisninger til hospitaler og privatpraktiserende speciallæger, siger Mogens Ove Madsen.

Foto: Lasse Høj Nielsen, Region Nordjylland

Forfatter

Related posts

Top