Adgang til lindrende behandling forbedres

Sidste år modtog regionerne kritik fra Rigsrevisionen for patienternes adgang til specialiseret palliativ behandling – altså lindrende behandling for patienter med livstruende sygdom.

Det er der reageret på ved at udarbejde en plan for den palliative indsats i Region Nordjylland, som tirsdag blev godkendt i Regionsrådet, ligesom der blev udmøntet 1,5 millioner kroner til området afsat i Budget 2021.

Disse penge skal bl.a. gå til ansættelse af en psykolog til hvert af de teams for lindrende behandling, der allerede i dag er på Regionshospital Nordjylland i Hjørring og Aalborg Universitetshospital i Thisted.

– I adgangen til lindrende behandling har der tidligere været en skævvridning til fordel for bestemte diagnoser. Det har vi med planen forsøgt at tage for højde for ved at ensarte den måde, som man bliver henvist til behandlingen på, siger Henrik Buchhave (V), formand for Patientudvalget.

Han bliver bakket op af Patientudvalgets næstformand, Hanne Korsgaard (S), der fremhæver, at der i planen også er arbejdet med geografisk lighed for at sikre ensartet adgang til specialiseret palliativ behandling.

– Helt konkret er der jo nu sat penge af til psykologer i de lindrende teams i Thisted og Hjørring, så tilbuddene er ens i hele regionens geografi. Ligeledes er der i planen lagt op til, at de nuværende palliative senge i Thisted og Hjørring bliver til specialiserede palliative senge. På den måde får patienten det samme gode behandlingstilbud, om man bliver tilknyttet teamet i Farsø eller Thisted, siger Hanne Korsgaard.

Foto: Lasse Høj Nielsen

Forfatter

Related posts

Top