50 års jubilæum markeres med ny bog

Med bogudgivelsen ”Sammen om naturen” markerer Biologisk Forening for Nordvestjylland (BNF), at foreningen nu igennem 50 år har været en forkæmper og en medspiller på naturområdet i dette hjørne af landet.

Vigtige samarbejdspartnere som Naturstyrelsen Thy, Nationalpark Thy og Thisted Kommune har alle bidraget med kapitler til jubilæumsbogen, der netop er udkommet.

I bogen gør foreningen status over den nordvestjyske naturs udvikling gennem de seneste 50 år, på godt og ondt. Nogle arter er gået tilbage, andre frem.

En sommerfugl af arten Sortåret Hvidtunge. Foto: Foto: Biologisk Forening for Nordvestjylland

BFN’s omfattende registreringer af planter og dyreliv i Thisted, Morsø, Jammerbugt og Skive kommuner, indsamlet af naturkyndige medlemmer gennem årtier, har gennem årene været til stor gavn for myndighedernes forvaltning, der her har haft et værdifuldt supplement til egne feltundersøgelser af naturværdierne i området.

På sine blot 76 sider giver bogen et koncentrat af viden om naturen i Nordvestjylland, rigt illustreret med smukke fotos af landskaber, dyr og planter. Flere af foreningens egne medlemmer står for kapitlerne om pattedyr, fugle, dagsommerfugle, flora, svampe, mos og lav.

Det var en flok unge, naturinteresserede morsingboer, der 4. april 1970 stiftede Biologisk Forening for Nordvestjylland. De havde set, hvordan værdifulde naturlokaliteter gik tabt til afvanding, dræning og opdyrkning. Målet med foreningen var at øge interessen for, kendskabet til og forståelsen for naturen. Aktiviteterne bestod af ekskursioner, indsamling af data og møder, som de første år fandt sted på et loft i Bjørndrup på Mors.

En flok skestorke. I bogen gør foreningen status over den nordvestjyske naturs udvikling gennem de seneste 50 år, på godt og ondt. Nogle arter er gået tilbage, andre frem.

Foreningen havde planlagt at markere 50 års jubilæet med en lang række aktiviteter i løbet af hele 2020, men det satte coronaepidemien en stopper for. Det er også årsagen til, at bogen, som var planlagt til at udkomme i jubilæumsåret, først er klar fra trykkeriet nu. Den er nu sendt til alle foreningens 400 medlemmer.

Foreningen håber samtidig, at bogen kan fungere som appetitvækker, så endnu flere får lyst til at fordybe sig i naturens fascinerende verden og opleve det, som kunne være et motto for BFN’s Naturkurser og for foreningens arbejde i det hele taget: Med interesse og viden følger omsorg.

Forfatter

Related posts

Top