Flagermusenes levevilkår i Thy studeres helt tæt på

De seneste seks-syv år er der registreret fem nye arter af flagermus i Thy, og i alt er der fundet 12 forskellige arter af flagermus i området.

Nu vil man gerne vide mere om, hvilke levesteder de foretrækker – og hvorfor. Derfor er Thisted Kommune, Naturstyrelsen Thy, Nationalpark Thy og Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN) gået sammen om et projekt, der vil strække sig over de næste to år. Det skriver Thisted Kommune på sin hjemmeside.

Målet er at blive klogere på, hvorfor flagermusene lever bestemte steder, samt kortlægge disse levesteder og samtidig blive klogere på artssammensætningen på de enkelte lokationer.

Formålet er at nå frem til en forståelse af, hvilken naturtype flagermusen foretrækker – og sammenligne med de forvaltningstiltag, der allerede er lavet for at forbedre livsvilkårene for flagermusen – eksempelvis etablering af flere vådområder.

Registreringsarbejdet går i gang allerede her i juli. Som led i projektet vil den nyeste viden om flagermusene i Thy blive formidlet til alle interesserede.

I Danmark findes 17 arter af flagermus, hvoraf én – damflagermusen – er en ansvarsart i Thy og sjælden på europæisk plan.

FAKTA
– Projektet har fået 323.350 kroner i støtte fra 15. juni Fonden.
– Projektet gennemføres i et samarbejde mellem BFN, Thisted Kommune, Naturstyrelsen Thy og Nationalpark Thy. – – BFN bidrager med udstyr og frivillige. De tre øvrige projektpartnere deltager hver især med økonomisk støtte og/eller frivillige.
– En specialestuderende fra Københavns Universitet deltager også i arbejdet.

Foto: Jens Kristian Kjærgaard

 

Forfatter

Related posts

Top