Virtuel speeddating på EUC Nordvest

En række lokale virksomheder fra Thy og Mors stillede tirsdag op til speeddating med de praktikpladssøgende elever fra EUC Nordvests Business-uddannelser. Som noget nyt blev arrangementet i år afviklet virtuelt, da EUC Nordvest, grundet Corona-restriktionerne, ikke har mulighed for at åbne skolen for gæster.

– Der er ingen tvivl om, at vi ville have foretrukket at kunne holde arrangementet i fysisk form, men når det nu ikke er muligt, syntes vi, at det her er et godt alternativ, begynder lære- og praktikpladskoordinator Sigurd Skovborg fra EUC Nordvests Stifinder-team.

EUC Nordvests har tidligere haft stor succes med de årlige speeddating-events målrettet lokale virksomheder og skolens Business-elever. Her får virksomhederne mulighed for at introducere sig selv for de praktikpladssøgende elever og få fortalt lidt om, hvordan det er at være elev i netop deres virksomhed, og samtidig får eleverne lejlighed til at præsentere sig selv, blive klogere på virksomhederne og måske endda få lagt billet ind på en praktikplads, hvis det viser sig, at der er et godt match.

– Vi har under nedlukningen set lidt færre elevopslag fra virksomhederne end normalt, og omvendt hører vi også fra de virksomheder, der søger elever, at de ikke har modtaget så mange ansøgninger, som de plejer.

– Det er som om, den lange nedlukning har lagt lidt en dyne over praktikpladsaktiviteterne, og det skal vi selvfølgelig have gjort noget ved. Derfor har det heller ikke været på tale at aflyse Speeddatingen – det handlede blot om at finde en anden form på det, lyder det fra Sigurd Skovborg.

En god første-screening
KPK Døre og Vinduer har flere gange tidligere deltaget i Speeddating på EUC Nordvest, og de har før haft held til at finde elever ad den vej – faktisk fandt virksomheden sin nuværende elev til sidste års speeddating-arrangement.

Jesper Toftdal Thomsen. Foto: EUC Nordvest

– Det er en god måde at danne sig et førstehåndsindtryk af eleverne på. Når man læser ansøgninger igennem, fra elever der kun har skole og fritidsjob på cv’et, er det svært at danne sig et ordentligt indtryk af personen bag. Her er det rart, at man gennem speeddatingen kan få sat ansigt på og få en snak med dem. Selvom vi kun har 10 min. med hver elev, giver det alligevel et ganske godt billede, lyder det fra HR-konsulent Diana Andersen fra KPK Døre og Vinduer.

Også handelselev Jesper Toftdal Thomsen fra EUX Business var godt tilfreds med dagens arrangement.

– Jeg har fået et godt indblik i de lokale virksomheder, og hvad de kan tilbyde mig som elev, så jeg synes, jeg har fået meget ud af det.

Foto: EUC Nordvest

Forfatter

Related posts

Top