Vær med til at skabe mere liv på Mors

Alle lodsejere får nu mulighed for at få udleveret frø til blomster-og faunastriber langs veje og skel i Morsø Kommune. Det er Morsø Kommune der velvilligt har sponsoreret frøene.

De vildt- og bivenlige tiltag kan have stor betydning for levevilkårene for agerlandets insekter, pattedyr og fugle, og de enkelte lodsejere kan bruge tiltagene til løbende tilpasning af driften af sine marker, ligesom de kan lave flerårige tiltag og derved forbedre leveforholdene for dyr og insekter. Med vildt- og bivenlige tiltag kan man samtidig få mere ud af de ikke rentable arealer og måske få flere bestøvende insekter.

– Markvildttiltag som vildtstriber, barjordsstriber, insektvolde og lærkepletter giver bedre betingelser for flora og fauna, øger biodiversiteten, og skaber øget naturværdi, så her er alletiders mulighed for at sprede lidt mere liv – og farver på Mors,” slutter Søren Jepsen, planteavlskonsulent Landbo Limfjord.

Bestilling og udlevering af frø, varetages henholdsvis af LandboThy i Thisted, og Landbo Limfjord i Skive, og der er mulighed for at bestille 2 forskellige blandinger:

· 1-årig blanding med ca. 15 arter af halvhøje sommerblomster

· Flerårig Øko-vildt- og bivenlig blanding.

1 kg. frø rækker til 1000 m2 eller 500 meter bræmme på 2 meter. Striberne er typisk 1-3 meter brede, men man kan også udså dem i et hjørne, som ellers ikke har særlig stor dyrkningsmæssig værdi.

Bestilling kan afgives til Receptionerne hos LandboThy (96185700) eller Landbo Limfjord (96153000). Du kan også afgive bestilling på mail: hb@landbothy.dk eller mail@landbo-limfjord.dk

– Husk at oplyse hvor stort areal du ønsker frø til, og da der er begrænsede mængder frø, så skynd dig at bestille frø, allersenest 14. april 2020, oplyser LandboThy.

Frøene kan afhentes på de to landbrugscentre efter påske.

Er du interesseret men ønsker at høre mere om faunastriberne kan du give besked til din planterådgiver eller planteavlskonsulent Søren Jepsen, Landbo Limfjord, tlf. 9615 3000, der kan fortælle nærmere.

 

Forfatter

Related posts

Top