Unge fra yderkommunerne klarer sig bedre i storbyerne

Hvad betyder det at vokse op i en yderkommune? Det spørgsmål har forsker Rolf Lyneborg Lund fra Aalborg Universitet undersøgt.

Svaret er, at de 18-30 årige fra landets yderkommuner får et højere uddannelses- og indkomstniveau end andre unge, når de flytter til storbyerne.

– De danske udkantskommuner får oftest skudt i skoene, at de har økonomiske problemer, et lavt uddannelsesniveau, massive sociale problemer og høj arbejdsløshed. Min forskning viser, at det på nogle områder forholder sig stik modsat. Faktisk klarer de unge fra Udkantsdanmark sig langt bedre i storbyerne end andre unge tilflyttere til storbyerne, når det gælder uddannelsesniveau, fastholdelse af job og lønindtægt, fortæller Rolf Lyneborg Lund.

– En mulig forklaring på dette kan være, at der er tale om en særlig gruppe af unge, da flytningen alene er ressourcekrævende.

Stærke unge bliver i yderkommunerne
Hvis de dygtigste unge fra yderkommunerne flytter til storbyerne, hvad så med dem der ikke flytter fra deres hjemkommune i Udkantsdanmark?

– Tallene viser, at hvis unge fra udkantskommunerne og storbyerne vælger at blive i deres hjemkommuner, så tager unge fra Udkantsdanmark igen førertrøjen. De har 6,5 % højere indkomst og i gennemsnit fem dages mindre ledighed. Omvendt så kan vi også se, at unge fra udkantskommunerne i gennemsnit får et års kortere uddannelse, end unge fra storbyerne. Det åbner op for en helt ny diskussion af, hvorvidt uddannelse er løsningen for hele Danmarks befolkning, når det drejer sig om job og beskæftigelse. En stor del af den politiske diskussion om videnssamfundet centrerer sig om vækst gennem viden, men det er tydeligt, at udkanten er fint konkurrencedygtig med byerne på mere end blot viden, slutter Rolf Lyneborg Lund.

Fakta
Danmark har fire typer af kommuner; yderkommuner, landkommuner, mellemkommuner og bykommuner. En yderkommune defineres ved afstanden til byer med mere end 40.000 arbejdspladser, og om kommunen har en by på flere end 30.000 indbyggere. Jo længere væk kommunen ligger fra en større by, og jo mindre byerne er i kommunen, jo større er sandsynligheden for, at kommunen kategoriseres som en yder- eller udkantskommune.

Arkivfoto: VIA

Forfatter

Related posts

Top