Ukrainekontoret flytter til rådhuset

Fra 1. juli skal ukrainere, som har brug for kontakt med Thisted Kommune henvende sig på rådhuset eller på Jobcenteret i Thisted.

Efter godt tre måneder med adresse i Storegade i Thisted flytter kommunes modtagekontor for ukrainere nu på rådhuset fra den 1. juli 2022.

– Kontoret har været ideelt, fordi vi har sammensat et kompetent hold af medarbejdere, som har kunnet servicere Ukrainerne med information om alt lige fra jobmuligheder, mulig boligplacering og børnenes muligheder for skole- og dagtilbud. Med den fremskudte løsning har vi kunnet koncentrere indsatsen overfor en gruppe, som stod med et akut behov for at få information om deres situation, siger Lars Sloth, direktør for Ukraine-indsatsen i Thisted Kommune.

Han vurderer, der pt er knapt 500 ukrainere i Thisted Kommune. Langt de fleste kom hertil i løbet af den første måned efter Ruslands angreb på deres hjemland, og selvom kommunen ikke har haft kontakt med alle, så har kontoret i Storegade i Thisted haft besøg af hovedparten af dem, der nu bor her.

At kommunen nu flytter kontoret på rådhuset skyldes bl.a., at mængden af nye flygtninge fra Ukraine er faldet:

– Vi flytter nu vores medarbejdere tilbage til deres sædvanlige pladser på Jobcenteret og rådhuset, fordi det største pres har lagt sig. Der kommer fortsat ukrainere til Danmark – og Thisted, men ikke flere end at vi kan håndtere det i de respektive afdelinger, siger Lars Sloth.

Ukraine-kontoret på rådhuset holder til i Asylgade 30, mødelokale C.
Åbningstiderne er: Tirsdage fra kl. 8-14. Torsdage fra kl. 8-16.

Foto: Thisted Kommune

Forfatter

Related posts

Top