Udviklingsplan frem mod 2030 godkendt

Den fælles plan for Mors’ udvikling har været i høring og er blevet godkendt af kommunalbestyrelsen.

Udviklingsplanen bærer navnet “Fælles om Mors”, og er med til at sætte kursen for udvikling og lokalplaner på øen frem mod 2030. Planen er kendetegnet ved, at man skal stå sammen som politikere, morsingboer og kommunal administration om at styre den fremadrettede udvikling. Visionen har været at fastsætte og fokusere ressourcerne mod en række fælles strategiske mål.

– Vi har ønsket os en plan som denne i kommunalbestyrelsen, hvor vi sammen med borgerne kan forme og påvirke udviklingen for Mors gennem de næste ti år. Det er en rejse, hvor vi kender retningen, men ikke hvor turen skal ende. Den tur ser vi meget frem til at kunne begynde på sammen, nu når indholdet er på plads, siger borgmester Hans Ejner Bertelsen, som sender en stor ros ud til alle, som har medvirket i arbejdet med planen.

Den ros bakker kommunaldirektør Rikke Würtz op omkring:

– Det er nu, vi og hele Mors skal i gang med at gøre drømmen til virkelighed. Opgaven er nu at udtænke, planlægge og prioritere de tiltag og aktiviteter, der bringer os bedst mod målet. Og et andet spændende fokus er, at vi skal finde ud af, hvem der vil og kan være med til at løfte de forskellige opgaver. En af vores store styrker er, at vi står sammen, og denne unikke styrke kan sikre Mors den udvikling, vi ønsker os, siger hun.

Hvad skal der ske nu?
Der er mange ideer at arbejde videre med fra de mange morsingboer, der har medvirket til udviklingen af planen. Nogle af idéerne er direkte genkendelige i planen, og en stor del har haft karakter af mere konkrete ideer og handlinger, der kan indfri planens mål, som der arbejdes videre med nu.

Næste skridt bliver, at de konkrete initiativer og opgaver bliver udpeget, som skal til for at kunne indfri målene i planen. Det arbejde fortsætter kontinuerligt frem mod 2030.

Alle interesserede kan også melde sig til at være med i Ildsjælebanken. Her er der mulighed for at blive inddraget i udviklingsarbejdet, så man får mere indflydelse og medbestemmelse inden for de områder i planen, som har ens interesse. Tilmelding kan ske ved at sende en e-mail til 2030@morsoe.dk

Foto: Morsø Kommune

Forfatter

Related posts

Top