– Udvikling koster penge, mange penge

Læserbrev af
Meiner Nørgaard (DF), medlem af kommunalbestyrelsen på Mors

Jeg synes at Nordjyskes gengivelse af Kommunalbestyrelsens behandling af punktet vedr. Kommuneplanen på mødet i tirsdags er noget unuanceret og mangler det objektive aspekt, der plejer at kendetegne vores lokale journalister.

I artiklen ser det nærmest ud som om Borgmesteren har fået armen vredet rundt, først af den ene, så af den anden og tredje.

Kære journalister, sådan foregår det altså ikke i et godt samarbejde.

Når Venstre og Dansk Folkeparti fremsætter et fælles forslag er det fordi vi er 100 pct. enige om det, enige om at det kan være til gavn for alle morsingboerne.

Vores fælles forslag omkring Ørodde går i sin korthed ud på at området ved Østre strand, de gamle boldbaner og vandrerhjemmet udlægges til nye tiltag til turisme og rekreative oplevelser og at det andet område på Ørodde, Kvejborgs Eng, fastholdes til offentlige formål, herunder idræt og rekreative formål.

Det fælles forslag fra V og DF fik opbakning fra SF og Demokratisk Balance, hvilket jeg er glad for.

På mødet stillede Socialdemokraterne et forslag om at den nuværende campingplads skal udtages som byudviklingsområde, forslaget kan vel mest betegnes som et ”panik før lukketid forslag” og de fik støtte fra de Radikale.

Det virker som om at de to partier ikke er klar over at udvikling koster penge, mange penge. Vi er nødt til at sikre at pengene er der, inden vi begynder at bruge dem.

Når Kommuneplanen til december bliver godkendt skal vi efterfølgende have lavet en helhedsplan for hele Ørodde området, med turisme tiltag, med rekreative tiltag, med grønne og natur tiltag.

Jeg synes det er en skam for Mors at Socialdemokraterne og de Radikale ikke vil tage del i, og tage ansvar for denne mulige fantastiske udvikling, i og med at de ikke stemte for at sende kommuneplanen ud i høring.

I Dansk Folkeparti ønsker vi at fokusere på muligheder frem for begrænsninger, det er nødvendigt når vi skal lave en udviklingsplan.

Til slut må jeg lige pointere at uanset hvad en fremtidig plan for det samlede Ørodde kan indeholde, kan vi ikke bare gå i gang med det. Det kræver dispensationer fra staten, bla. i forhold til strand- og kystbeskyttelseslinjer. Som det er nu må vi ikke engang plante et træ uden at have fået lov.

Jeg håber selvfølgelig at vi med de rette argumenter overfor staten fremover kan få lov.

Foto: Morsø Kommune

Forfatter

Related posts

Top