Tidlig julegave: 10 millioner kroner til Cold Hawaii Inland

Lokale og Anlægsfonden har været ude med en tidlig julegave til Thisted Kommunes projekt Cold Hawaii Inland. Projketet støttes med 10 millioner kroner.

Cold Hawaii har i mange år været synonym med Vestkystens sublime windsurfing forhold, men fremover er det ikke blot de garvede surfere der kan trække i våddragten. Cold Hawaii Inland skal skabe et løft af det aktive udeliv og vandsporten fra Doverodde til Thisted Bredning.

Cold Hawaii Inland skal være et multifunktionelt aktivitetsområde der skal koble de mange aktiviteter i Vesterhavets bølger med de mere rolige vande i Limfjorden og de tilstødende søer. Derudover rummer projektet 10 fysiske spots sammenkædet af en naturrute, der skal fremme og understøtte det aktive udeliv og vandsporten på nordvestsiden af Limfjorden. Lokale og Anlægsfonden bliver en del af samarbejdet på 7 af disse spots.

Foto: Thisted.dk

De 7 spots Lokale og Anlægsfonden støtter er Synopal Havn, Vandet Sø, Bygholm, Doverodde, Dragsbæk, Søbadet og Krik. Ud af mange spændende elementer Cold Hawaii Inland kommer til at indeholde kan nævnes; et fullsize waveboard kabelanlæg, specielle Cold Hawaii Inland moduler med udsigtsposter, omklædning- og depotrum, toiletter riggeplads til vandudstyr m.m., foreningslokaler, fjordbad med 25-meter-bassin, badebroer, sauna og diverse opholdssteder, både overdækket og udenfor.

Streger i Landskabet
– Vandet har altid defineret Thy. Hav og fjord har historisk set været thyboernes arbejdsplads, og i løbet af de seneste 20-30 år er vandet i højere og højere grad også blevet thyboernes – og turisternes – legeplads. Med Cold Hawaii Inland vil vi udvikle og løfte den ”legeplads” og de naturoplevelser, der knytter sig til fjorden. Ambitionen med Cold Hawaii Inland er nemlig, at Thy skal være et nationalt centrum for frilufts- og vandsportsaktiviteter – hvor både Vesterhavets vilde og fjordens mildere vand er i spil, siger Niels Jørgen Pedersen, formand for den politiske styregruppe for Cold Hawaii Inland

Mens løftet af området langs fjorden i Thy vil blive brandet som Cold Hawaii Inland, skal den arkitektoniske identitet kaldes ’Streger i Landskabet’, der vil bestå af en række af faciliteter i høj kvalitet, der tilpasses de specifikke spots, naturen og de brugere der skal benytte området. Disse faciliteter skal ligeledes sikre den bedst mulige oplevelse af uderummet for både de garvede og nybegynderne inden for vandsporten.

De 7 nedslag i Cold Hawaii Inland projektet Lokale og Anlægsfonden bliver en del af har et samlet anlægsbudget på 61.500.00 mio. kr. Det fulde anlægsbudget for Cold Hawaii Inland bliver ca. 86,1 mio. kr., Spektrum Arkitekter og NORRØN er arkitekter på projektet.

Der er forventet byggestart på projektet i løbet af 2020.

Foto: Mette Johnsen

Forfatter

Related posts

Top