Thy-Mors HF & VUC og UCN styrker samarbejdet

En ny samarbejdsaftale mellem UCN og Thy-Mors HF & VUC skal bane vejen for, at elever fra VUC bliver endnu bedre klædt på til at tage en videregående uddannelse på UCN i Thisted. HF&VUC NORD er også en del af den nye aftale.

Thy-Mors HF & VUC og UCN er to af de store uddannelsesaktører i Thy og på Mors. Derfor er der et stort potentiale i den nye samarbejdsaftale i forhold til at løfte den lokale uddannelsesopgave i området.

– Thy-Mors HF & VUC er en central leverandør af studerende til vores videregående uddannelser i Thisted, og det er vigtigt, at eleverne har et godt kendskab til vores uddannelser, og hvad de kan forvente, når de søger ind hos os. Det handler både om at kvalificere deres studieparathed og deres studiekompetencer. Vi har også en opgave i sammen at synliggøre de uddannelser i lokalområdet, hvor der i fremtiden er særligt gode beskæftigelsesmuligheder, fortæller Lene Augusta Jørgensen, rektor på Professionshøjskolen UCN.

UCN vil bl.a. løbende afklare, hvilke fagområder der forventes at mangle arbejdskraft inden for en 5- til 10-årig periode og orientere Thy-Mors HF & VUC herom, så de og Studievalg kan vejlede de unge i forhold til netop de områder.

Aftalen støtter endvidere ambitionen om, at flere faglærte får adgang til UCN’s professionsbacheloruddannelser.

1-årige hf-forløb under lup
Institutionerne ønsker samtidig at skabe en bedre brobygning, der understøtter kursisternes overgang fra hf til UCN. Derudover vil der blive kigget særligt på de 1-årige hf-forløb, der er målrettet enkeltuddannelser på UCN, f.eks. til sygeplejerske og pædagog.

– Vi vil sammen med HF&VUC NORD tage initiativ til en løbende dialog med UCN om, hvilke 1- årige hf-forløb, der er behov for, og tilpasse vores udbud herefter. Og UCN stiller viden og sparring til rådighed om indholdet i uddannelsesforløbene, så hf-kursisternes kompetencer bedst muligt modsvarer behovet på de enkelte professionsuddannelser, siger Erik Dose Hvid, rektor på Thy-Mors HF & VUC.

For eleverne på de 1-årige hf-forløb vil UCN også tilrettelægge kortere forløb og projekter, hvor man kan deltage i undervisning på professionshøjskolen, bl.a. i allerede eksisterende åbent hus-arrangementer, studiepraktik mv.

Samarbejdet organiseres ved, at der nedsættes en styregruppe med 1-2 ledelsesrepræsentanter fra hver part, mens der etableres ad hoc arbejdsgrupper med relevante ledere, undervisere og vejledere.

Foto: UCN

Forfatter

Related posts

Top