Thisted Kommune gør klar til whistleblower-ordning

Den 17. december 2021 træder lov om beskyttelse af whistleblowere i kraft.

Efter loven skal arbejdsgivere med flere end 50 ansatte pr. denne dato have en intern whistleblowerordning, hvor ansatte kan indberette oplysninger omfattet af lovens bestemmelser.

I morgen tager Økonomiudvalget i Thisted fat på arbejdet med at leve op til lovgivningen, og tager første skridt mod at udpege en upartisk person eller afdeling, der skal varetage opgaven, som også varetages af en ekstern tredjepart.

Formålet med ordningen er at øge ansattes mulighed for at ytre sig om kritisable forhold i kommunen uden at frygte for negative ansættelsesretlige eller andre konsekvenser, at beskytte ansatte, som indgiver oplysninger til whistleblowerordningen i god tro og at opdage og forebygge fejl og forsømmelser af samfundsmæssig interesse og derved højne niveauet i kommunens virksomhed.

Den endelige godkendelse af whistleblowerordningen i Thisted Kommune ventes først at ske på kommunalbestyrelsesmødet i november.

Foto: Thisted Kommune

Forfatter

Related posts

Top