Thisted Forsikring præsenterer rekordregnskab

Thisted Forsikring A/S opnår det bedste resultat i virksomhedens historie og præsenterer et samlet resultat på 74,5 mio. kr. før skat.

Det oplyser forsikringsselskabet i en pressemeddelelse.

På den primære drift opnår Thisted Forsikring A/S et overskud på 58,2 mio. kr., mens investeringsforretningen viser et positivt resultat på 16,3 mio. kr. Dette giver et samlet resultat på 74,5 mio. kr. før skat. Selskabet skal af dette beløb betale skat på 15,4 mio. kr., hvorefter resultatet for 2020 bliver 59,1 mio. kr. efter skat.

– Vi fortsætter den positive udvikling og ser en forøgelse af forretningsomfanget med en stigning i bruttopræmieindtægter på 5,8 %, siger administrerende direktør Dennis René Petersen.

Væksten stort set alene tilgået selskabet i Nord-, Midt- og Vestjylland.

Corona og vejrligsrelaterede effekter
Det har været et usædvanligt år. I længere perioder har en stor andel af selskabets medarbejdere med kort varsel skullet arbejde hjemmefra.

– Undervejs har de samtidig skullet tilegne sig nye kompetencer og har taget nye digitale værktøjer i brug. Uanset tid og sted har medarbejderne ydet en ekstraordinær indsats for at give vores kunder den allerbedste kundeoplevelse og betjening. Det fortjener stor ros og anerkendelse. Det kan vi bestemt være stolte af, skriver forsikringsselskabet.

– I 2020 må vi også erkende, at der er malurt i bægeret. Her tænker vi på, hvordan en del øvrige erhverv, mindre virksomheder, foreninger og institutioner har haft et særdeles udfordrende år på grund af de effekter, som coronapandemien har skabt, tilføjer administrerende direktør Dennis René Petersen.

– Vi konstaterer også, at det rekordgode resultat skal stå i forhold til de langvarige nedlukninger af samfundet, der prægede 2020. Vi så blandt andet en nedgang i anmeldte skader på biler, ligesom tilfælde af indbrud ikke har været på niveau med forrige år.

Således anslås de samlede positive effekter af coronapandemien at udgøre et sted mellem 8 – 10 mio. kroner. 2020 bød på et begrænset antal vejrligsrelaterede skader, og den positive effekt deraf er i niveauet 4 mio. kr.

Ambitiøse forventninger til 2021
Forventningerne til 2021 er ambitiøse.

– Dog forventer vi et mere gennemsnitligt forsikringsteknisk resultat på baggrund af samfundets tilbagevenden til en mere normal hverdagRenten er svagt stigende, hvilket kan have negativ indflydelse på investeringsforretningen. Dennis René Petersen forventer dog en stabil vækst i omegnen af 6 %, skriver forsikringsselskabet i pressemeddelelsen.

Læs mere om Thisted Forsikrings rekordregnskab HER.

Forfatter

Related posts

Top