Tag Archives: Hanstholm Havn

Milepæl nået på Hanstholm Havn

Hanstholm Havn er i gang med en omfattende udvidelse, som bl.a. omfatter en ny indsejling mod nordøst, øget vanddybde og etablering af nye baglandsarealer. Nu er de første kontrakter på havnens nye baglandsareal underskrevet, og det er en milepæl i arbejdet frem mod etablering af en markedsposition som Europas førende konsumfiskerihavn. Med de netop underskrevne

Ny bestyrelse og ny fase for Hanstholm Havn

Den nye bestyrelse for Hanstholm Havn har netop konstitueret sig. Konstitueringen markerer samtidig havnens indtræden i næste fase af udvidelses- og vækstplanen. Aktivitetsniveauet på Hanstholm Havn er større end nogensinde. Et stort antal entreprenørmaskiner til lands og til vands, som er i gang med den store havneudvidelse, arbejder side om side med fiskere fra ind-

Hanstholm Havn skal have egen Task Force

Udvidelsen af Hanstholm Havns skal udnyttes bedst muligt til at tiltrække nye virksomheder og aktivitet til havnen og Hanstholm som helhed. Havnen har allerede selv taget et mindre skridt ved at planlægge og gennemføre et salgsarrangement i Oslo senere på året. Men Hanstholm Havn, Thy Erhvervsforum og Thisted Kommune ønsker imidlertid at arbejde med en

Top