Stort naturgenopretningsprojekt tager et afgørende skridt

Som kulmination på flere års arbejde starter Naturstyrelsen Thy nu gravemaskinerne ved Messingetoftsande, der ligger øst for Svankjær.

Efter at have fældet et skovområde på ca. 2 hektar skal en ca. 2 km lang grøft nemlig lukkes,  så vandet igen finder sit naturlige leje i landskabet.

– Gennem mere end 100 år har området været præget af en gravet grøft, der har ledt vand væk for at gøre noget af det egnet til skovdrift. Men nu skal klitnaturen genskabes i området ved at lukke den 1800 m lange grøft, der afvander området, fortæller Anna Worm fra Nationalpark Thy til nationalparkens hjemmeside.

Genopretningen betyder bl.a., at der i området vil blive mere fugtigt med både små permanente søer og sjapvandssøer, der kommer og går.

– Det vil en masse fugle, insekter og padder nyde godt af. Samtidig vil planter som soldug og tranebær hurtigt indfinde sig i de nye fugtige områder, fortæller Anna Worm.

2 ha skov fældet
Naturstyrelsen Thy har i sommer fældet et område på godt 2 ha skov, der lige nu ses som store bunker med træ langs skovvejen.

– De 2 ha skov får lov at vende tilbage til klithede, som det var for ca. 100 år siden. Vi har rigtig gode erfaringer med at konvertere plantage til klithedenatur, fortæller Henrik Schjødt Kristensen fra Naturstyrelsen Thy og fortsætter:

– Det er vigtigt, at den naturlige vandstand bliver bragt tilbage i balance. I de kommende år vil vi fortsat have fokus på området og rydde fremspirende træer i en periode efter. Men så vil klithedens naturlige planter også vende tilbage og en rig fauna blomstre.

Foto: Anna Worm/Nationalpark Thy

Forfatter

Related posts

Top