Stadig nej til lån på landet

Trods politisk opmærksomhed er der stadig store udfordringer i landdistrikterne hvor mange håbefulde boligkøbere får afslag til finansiering.

Og Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd, forstår godt frustrationen:

– Der er nogle områder længst væk fra centerbyerne og rundt i land- og yderkommunerne hvor vi ser, at det er nødvendigt, at finansieringsmulighederne forbedres, fordi finansiering af bolig og erhverv er meget svært, siger formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

Han medgiver, at der trods alt er sket forbedringer siden finanskrisen, men alt imens landsbyer kæmper for at øge bosætningen, er den manglende finansiering en kæp i hjulet – og risikerer at punktere den indsats, der ellers sker for at udvikle områderne i landdistrikterne.

Gammel problemstilling
Problemstillingen er ikke ny. Daværende erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) nedsatte i marts 2015 et udvalg der skulle beskæftige sig med finansiering af boliger og erhvervsejendomme i landdistrikterne og på den baggrund besluttede Folketinget, at kravet til rådighedsbeløbet for huskøbere skulle være mere fleksibelt.

Desuden blev den såkaldte seksmåneders-regel sløjfet per 1. juli 2016. Den betød, at det i praksis var meget svært at få et lån til en bolig, hvis man vurderede, at den ikke kunne sælges igen indenfor seks måneder. Men initiativet til trods, er problemet med lånefinansiering ingenlunde løst endnu.

– Det nytter jo ikke noget, at lokalsamfundet stabler en masse ting på benene og kæmper for at udvikle deres lokalsamfund, hvis affolkningen er uundgåelig, fordi mulige tilflyttere – og mange steder også virksomheder – simpelthen ikke får lov til at låne penge. Det er en negativ spiral og uholdbart, fortæller formanden for Landdistrikternes Fællesråd.

Sammen med Finans Danmark fremlagde Landdistrikternes Fællesråd i marts måned en række initiativer, der netop har til formål at skabe vækst og arbejdspladser i landdistrikter. Blandt forslagene er:

  • Lavere omkostninger ved tvangsauktioner af ”billige” ejendomme​
  • Nedsættelse af kommunal medfinansiering ved nedrivning​
  • At folk i en begrænset periode kan få et ekstra befordringsfradrag, hvis de arbejder i yderområder
  • Udvidelse af BoligJobordningen til nedrivning med ”grønt” incitament i landzoner.

Foto: Landdistrikternes Fællesråd

Forfatter

Related posts

Top