Mere hjemmearbejde kan øge bosætningen

En ny analyse viser, at mere hjemmearbejde kan udløse en stor samfundsmæssig gevinst.

Faktisk har de afledte effekter af mere hjemmearbejde så positive indvirkninger på vores samfund, at vi ikke må overse dem, mener formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

– Bliver der skabt bedre rammer for mere hjemmearbejde, vil det potentielt påvirke vores bosætningsmønstre og gøre det mere attraktivt for borgere at bosætte sig længere væk fra arbejdspladsen, siger han i en pressemeddelelse.

– Det skaber liv og udvikling i landdistrikterne og kan samtidigt være en samfundsøkonomisk gevinst, som den nye analyse peger på. Derfor bør man fra politisk hold understøtte mere hjemmearbejde, fortsætter Steffen Damsgaard.

Hvis de danske lønmodtagere, der potentielt kan arbejde hjemmefra, gør det bare én dag hver anden uge, vil den samlede samfundsøkonomiske effekt i allerbedste fald kunne udgøre godt 4,2 mia. kr., viser analysen, der forsøger at kortlægge omfanget og konsekvenserne af et massivt voksende hjemmearbejde.

Derfor bør man fra politisk hold styrke incitamentet til fremadrettet at tage flere hjemmearbejdsdage, mener Steffen Damsgaard.

Du kan læse hele analysen HER.

Forfatter

Related posts

Top