Sparekassen Thy præsenterer 17,4 mio. kr. i overskud trods turbulent tid

Sparekassen Thy har i dag offentliggjort sit halvårsregnskab for 2020. Regnskabet viser et overskud på 17,4 mio. kr. før skat, som er en stor tilbagegang i forhold til sidste år, hvor resultatet var på 84 mio. kr. før skat.

Årsagen til tilbagegangen skal findes i Coronakrisens påvirkning på afkastet på sparekassens værdipapirbeholdning, samt øgede reservationer i forventning om yderligere tab som følge af krisen, siger direktør Ole Beith.

– Første halvår startede godt med fornuftig aktivitet blandt vores kunder, men efter nedlukning af samfundet og med Covid-19 påvirkninger af aktiviteten, blev dagligdagen en helt anden. Omvendt har vi efter den gradvise genåbning mærket øget aktivitet blandt vores kunder, – så det har da været noget turbulent, konstaterer sparekassendirektøren.

Konkret har sparrekassen indkasseret et tab på værdipapirbeholdningen på samlet set 3 millioner kroner mod en gevinst på 17 millioner kroner sidste år.

– Det i sig selv forklarer en del af resultattilbagegangen. Sparekassens beholdning af sektoraktier bidrager stadig pænt til indtjeningen, men det er i sparekassens øvrige og ikke særligt store aktiebeholdning tilbagegangen skal findes, oplyser sparekassen i en pressemeddelelse.

Optimismen er igen at spore
Optimismen lever dog i bedste velgående. Både sparekassens samlede rente- og gebyrindtægter er på niveau med sidste år. Det sender et signal om, at der trods alt er gang i aktiviteten igen.

– Der er appetit på at investere i bl.a. biler, sommerhuse og boliger. At vi, på trods af nogle måneders aktivitetsnedgang, kan holde indtjeningsniveauet på renter og gebyrer gør mig fortrøstningsfuld med, at resten af 2020 vil skabe et fornuftigt resultat, fortæller Ole Beith.

– Samtidig med, at vi glæder os over optimismen, er vi også opmærksomme på, at de negative effekter af Covid-19 fortsat kan komme. Dele af erhvervslivet mangler stadig omsætning og indtjening. Og med udsigt til, at hjælpepakkerne udfases, kan der opstå problemer hos erhvervskunderne. Det giver en vis usikkerhed for den kommende tid.

Solid som aldrig før, og klar til fremtiden
Sparekassens egenkapital har nu rundet 1,8 milliarder kroner efter, at halvårsresultatet er tillagt egenkapitalen. Samtidig ses der en pæn stigning i sparekassens garantkapital, som nu har rundet 500 mio. kr.

– Med den fine udvikling i egenkapitalen kan sparekassens kapitalprocent opgøres til 27,6%, som ligger markant over myndighedernes krav. Sparekassen Thy har aldrig været så velpolstret, og den styrke skal bruges til fortsat at ud-vikle sparekassen til gavn for vores kunder og de samfund, hvor vi har vores daglige virke, slutter Ole Beith.

Forfatter

Related posts

Top