Solidt Tican-regnskab: Færre grise, men flere penge

Selvom antallet af slagtede grise faldt har Tican-slagteriet i Thisted fortsat den resultatmæssige fremgang i 2019, hvor virksomhedens integration og tilpasning til Tönnies-koncernen igen har vist sig succesfuld.

Årsregnskabet for 2019 viser et solidt og tilfredsstillende driftsresultat.

Det samlede resultat før skat for hele Tican-koncernen blev på 208,1 mio. kr. I dette resultat er indregnet resultatet af flere britiske datterselskaber. Det er en forbedring på over 100 mio. kr. i forhold til 2018, hvor det samlede resultat var 89,5 mio. kr.

– Vi er lykkedes med at udvikle virksomheden mod en fortsat styrkelse af vores konkurrenceevne og sikring af gode driftsresultater, siger adm. direktør Niels Jørgen Villesen og tilføjer:

– Vore dygtige medarbejdere bidrager i høj grad til denne udvikling, og vi oplever samtidig en stor opbakning og tillid fra landmændene, der leverer råvaren, og vi har dermed et godt grundlag for virksomhedens fremtidige udvikling.

Antallet af slagtede grise i Tican faldt sidste år med 1,3 % til lidt over 3,4 mio. stk., i forhold til året før. Dette fald i slagtningerne er betydeligt lavere end for Danmark som helhed, hvor produktionen af slagtegrise faldt med næsten 9 % i forhold til året før.

Regnskabsåret 2019 har, på grund af udbredelsen af afrikansk svinepest i specielt Kina med store fald i verdens forsyning af grisekød, resulteret i store prisstigninger. Prisen på grisekød steg således med 27 % i forhold til året før.

 

Forfatter

Related posts

Top