Sallingsundbroen renoveres: Nu starter sidste og mest omfattende del

Vejdirektoratet er i mål med de to første etaper af det omfattende renoveringsarbejde på Sallingsundbroen.

Arbejdet på den midterste del af broen er nu afsluttet, og entreprenørens mandskab rykker derfor videre til broens sydvestlige del. Det kan kortvarigt medføre gener for trafikanterne.

– Vi har nu renoveret den nordøstlige og den midterste del af broen, og arbejderne skrider planmæssigt frem. Arbejdet med den sydvestlige del er den mest omfattende af de tre etaper, fordi vi også lægger et helt nyt asfaltslidlag på broen, så derfor må vi bede broens mange trafikanter have lidt tålmodighed endnu. Når vi er så grundige med arbejdet nu, så er det fordi, at vi vil sikre, at broen kan holde i rigtig mange år endnu, siger tilsynsleder Anders Waren Larsen fra Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Før arbejdet på den sydvestlige del kan begynde, skal det ene af de to midlertidige betonautoværn fjernes, og det andet skal sideflyttes. Det vil give gener for trafikken, og arbejdet med omlægningen påbegyndes mandag den 11. juli sidst på eftermiddagen og regnes afsluttet i løbet af en uges tid.

Generne vil bestå af signalregulering på broen i tidsrummet fra sen eftermiddag til midt på natten.

Derefter vil der være to farbare spor på broen og en hastighedsbegrænsning på 50 kilometer i timen, som det var tilfældet også under de to første etaper.

Smallere forhold
Arbejdet på den sydvestlige del af broen betyder, at cyklister og gående skal benytte stien på broens nordøstlige side. Den vil være dobbeltrettet og smallere end normalt for at give plads til biltrafikken.

Af den grund beder Vejdirektoratet modkørende cyklister vise ekstra hensyn til hinanden og sætte hastigheden ned, når de passerer hinanden på broen.

For brede køretøjer vil der være begrænsninger, idet den frie bredde begrænses til 3,1 meter. Køretøjer med bredde op til 5,0 meter vil dog have mulighed for at passere broen to gange i døgnet – tidlig morgen og midt aften. Passagen kræver booking – en ordning, der blev indført i foråret 2020 ved renoveringens påbegyndelse.

Vejdirektoratet forventer, at renoveringsarbejdet er færdigt i november 2023.

Forfatter

Related posts

Top