– Hvad hvis der kommer et udrykningskøretøj?

Som de fleste har bemærket er et større renoveringsarbejde i gang på Sallingsundbroen.

Som det er nu foregår arbejdet imellem de to kørebaner. Det fik forleden en læser til at rette henvendelse til redaktionen med spørgsmålet om, hvordan man som bilist skal forholde sig, hvis et udrykningskøretøj skal over broen.

– Det har undret mig hvordan vi som billister skal agere, hvis der kommer udrykningskøretøjer bag os på broen – da kanterne på broen er så høje at man i en almindelig personbil ikke har mulighed for at flygte til enten cykelsti eller SOS-pladserne, lyder det bl.a. fra læseren, som dagligt kører over broen.

Vi har sendt spørgsmålet videre til Vejdirektoratet, der understreger at færdselslovens bestemmelser selvfølgelig er gældende på broen. Man må altså ikke køre hurtigere end de skiltede 50 km/t selvom der ligger et udrykningskøretøj bagved.

Politikommissær Jørgen Jensen fortæller, at man ikke må øge hastigheden selvom der er et udrykningskøretøj bagved. Privatfoto

På broen er der flere vigepladser, såkaldte SOS-pladser, som kan benyttes, hvis der måtte være behov for at lade et udrykningskøretøj passere. Samtidig vurderer Anders Warén Larsen, der er fagprojektleder i Vejdirektoratet, at man godt med forsigtighed kan køre op på stykket med cykelsti, hvis det skulle blive nødvendigt.

– Kanten op til fortov/cykelsti ligger på mellem 6 og 10 cm, så den mener jeg også godt kan krydses med forsigtighed. Hvis man ikke vil gøre nogen af delene, er der ikke andet at gøre end fortsætte over broen til der er mulighed for at trække væk fra kørebanen, skriver han i en mail til LimfjordUpdate.dk.

Adspurgt om hvordan man som bilist skal forholde sig svarer politikommissær i Thisted Jørgen Jensen, at han personligt ikke ville køre med udrykning over broen.

– Der er risiko for, at det giver anledning til flere stop i trafikken, så du kommer langsommere frem end ved blot at følge trafikken. Når du er kommet over broen, og der er mere plads, så kan du tænde for blinkene, forklarer han.

Han understreger samtidig, at man som bilist ikke må køre stærkere end det tilladte for at lade et udrykningskøretøj passere – heller ikke på Sallingsundbroen.

Stop for blink
Før broen er der i begge retninger opstillet tavler der fortæller, at man skal standse hvis de røde lamper blinker. De har dog ikke, i modsætning til hvad mange tror, noget at gøre med udrykningskøretøjer, som måtte være på vej.

– Disse er alene opsat for at kunne spærre broen i begge retninger samtidig, så brede transporter og landbrugsredskaber kan guides over broen, fortæller Anders Warén Larsen.

Bookning skal foretages senest 11 timer inden overkørsel, og hvis der er booket en tid, vil der møde 2 trafikfolk op, som vil sørge for lukning og guide transporten over. Der har fra signalerne blev sat op i foråret sidste år til og med den 24. oktober 2021 været 161 bookninger til sådanne transporter, der oftest foregår om natten.

Forfatter

Related posts

Top