Risiko for skybrud i dag

Der er udsigt til endnu en sommerdag i Nordvestjylland, og DMI har da også udsendt et varsel om risiko for lokale hedebølger i denne uge.

Oveni skal nu lægges et varsel om risiko for skybrud. DMI oplyser, at der lokalt kan falde mellem 15 og 25 mm. regn på 30 minutter. Varslet er pt. gældende frem til kl. 18 i aften.

Vær opmærksom på, at lavtliggende områder som f.eks. kældre, vejbaner og viadukter kan oversvømmes. Store mængder vand påvirker trafikken, og der er risiko for strømafbrydelser. Tjek tagrender, nedløbsrør og afløbsriste nær din bolig. Luk vinduer og døre. Nedsæt hastigheden, mens du kører, for at undgå akvaplaning, og kør ikke ud i vand, hvor du ikke kan vurdere dybden.

Forfatter
Tags

Related posts

Top