Risiko for skybrud

Den solrige weekend kan ende med bulder, brag og regn – masser af regn.

DMI har udsendt et varsel om lokale skybrud gældende for hele landet.

Der kan lokalt falde mellem 15 og 25 mm regn på 30 min. Nogle af bygerne kan desuden have torden med sig.

Varslet er gældende fra klokken 14-21.

Vær opmærksom på, at lavtliggende områder som f.eks. kældre, vejbaner, viadukter og ormåder nær søer, åer og vandløb kan oversvømmes.

Tilpas kørselshastigheden til sigtbarhedsforholdene og kør ikke ud i vand, hvor du ikke kan vurdere dybden.

Tjek tagrender, nedløbsrør og afløbsriste nær din bolig. Luk vinduer og døre.

Tordenvejr medfører risiko for lynbrande og fejl på elektriske systemer.

Søg ly for tordenvejret indendørs eller i en bil med lukkede døre og vinduer. Søg ikke ly under træer.

Undgå at bade eller at færdes på store, åbne områder som f.eks. fodboldbaner, når lyn og torden nærmer sig.

Forfatter
Tags

Related posts

Top