Psykiatriens hus i Thisted!

Læserbrev af Hanne Korsgaard (S), Regionsrådsmedlem, næstformand i Patientudvalget og medlem af Psykiatriudvalget

Rundt omkring i landet er der flere steder etableret Psykiatriens Hus i et samarbejde mellem Region og kommune. Senest har vi i Region Nordjylland sammen med Ålborg kommune iværksat det forberedende arbejde med et Psykiatriens Hus i Ålborg.

Vi skal da også have Psykiatriens Hus i Thisted.

Regionen varetager behandlingen, medens kommunen varetager den sociale indsats af personer med psykiske udfordringer. Det er vigtigt for den enkelte borger, at der er sammenhæng i indsatsen, og det kan være svært til tider at navigere i forløb med forskellige aktører. Det gælder også de pårørende. Vi skal undgå, at den enkelte borger ikke falder ned mellem to stole i vores system.

I et Psykiatriens Hus vil de regionale og kommunale medarbejdere arbejde under samme tag, og der kan i fællesskab sammen med borgeren og eventuel pårørende findes den bedste og mest smidige løsning. Formålet er at understøtte borgeren med at komme videre efter en eventuel indlæggelse eller et ambulant forløb og få en meningsfuld og tilfredsstillende tilværelse.

Et Psykiatriens Hus i Thisted behøver ikke nødvendigvis i første omgang at indeholde overnatningspladser, men et åbent hus med fleksibel rådgivning og bagvagt efter åbningstid, forskellige aktivitetsrum med blandt andet kreativt værksted og fysisk bevægelse. Et hus hvor der arbejder personer med forskellige uddannelser, og som i fællesskab kan understøtte den bedst mulige plan for den enkelte borger. Der vil også mellem medarbejderne kunne udveksles faglige problemstillinger i et bredt fagligt miljø.

Hjemmebehandling efter udskrivning vil også kunne foregå med udgangspunkt fra Psykiatriens Hus.

Formålet er at understøtte det tværfaglige samarbejde mellem Region og Kommune, at undgå genindlæggelser og lette overgangen fra indlæggelse til udskrivelse.

Flere af de funktioner, der udføres af kompetente medarbejdere i dag både i Psykiatrien og i Kommunen vil kunne anvendes i Psykiatriens Hus.

Vi skal sikre det bedste patientforløb og en større livskvalitet for de mest udsatte borgere, og det tænker jeg, vi gør ved at sikre en bedre sammenhæng i indsatsen.

Forfatter

Related posts

Top