Ploveksperten udvider i Vils

Et helt nyt kapitel begynder nu for Ploveksperten og ejer, Jens Iversen, der har overtaget Kalundborgvej 22 i Vils.

Gården i Vils ligger tæt på firmaets nuværende adresse og medfører, i følge Jens Iversen, store muligheder for udvidelse.

En længere proces går nu i gang, hvor gården skal ombygges til plovcenter.

– Vi står overfor at skulle omforandre 4000 m2 staldbygninger til 4000 m2 Plovcenter, siger Jens Iversen.

Og de tilhørende 2,2 hektarer jord vil også blive taget i brug til blandt andet demo og test af plove.

Det forventes at ombygningen kommer til at vare 2 år.

Foto: Morsø Erhvervsråd

Forfatter

Related posts

Top