Plan for Morsø Kommunes udvikling er klar til høring

Morsø kommune arbejder videre med fælles plan for øens udvikling frem mod 2030. Planen er netop sendt i høring frem til den 5. november.

For at sikre den positive udvikling på Mors igangsatte kommunalbestyrelsen i foråret arbejdet med at skabe en langsigtet udviklingsplan for de næste 10 år.

– Kommunen skal have en retning, man kunne også bruge ordene et mål eller en drøm, som gør det klart, hvad det er for et samfund, vi ønsker at udvikle os til. Men det er jo ikke bare kommunens samfund, det er jo alle borgernes, virksomhedernes, uddannelsernes blandt mange fleres samfund, siger borgmester Hans Ejner Bertelsen og forsætter:

Borgmester Hans Ejner Bertelsen. Foto: Morsø Kommune

– Netop derfor har vi drømt stort sammen med mange morsingboer igennem 2019. Vi har i fællesskab sat ord på drømme om det samfund, vi ønsker os i 2030. Det har resulteret i Fælles om Mors, udviklingsplan 2030, fortæller han.

Ros til arbejdet med planen
Hans Ejner Bertelsen er stolt af den lokale opbakning og det foreløbige samarbejde.

– Jeg er taknemmelig over det store arbejde, som så mange har lagt i at deltage. Planen vil både sætte retning i alt vores udviklingsarbejde og planlægningen samt udførelsen af kerneopgaverne og driften fremover, siger Hans Ejner Bertelsen.

Kommunaldirektør Rikke Würtz har også stor ros til både borgere og medarbejdere og giver følgende beskrivelse af arbejdet med planen.

Kommunaldirektør i Morsø Kommune, Rikke Würtz. Pressefoto

– Planen er opbygget, så man læse den overordnede drøm om Mors i 2030. Efterfølgende har vi opstillet de områder, vi mener, er mest betydende for at vi kan opnå vores drøm. For hvert område har vi opstillet en række mål, der udpeger og beskriver de aktiviteter, der vil bidrage til opfyldelse af drømmen om fremtidens Mors, fortæller kommunaldirektør Rikke Würtz.

De næste skridt mod fremtiden
Når planen er blevet godkendt, bliver de konkrete initiativer og opgaver udpeget, som skal til for at kunne indfri målene. Det arbejde fortsætter kontinuerligt frem mod 2030.

– Der er rigtigt meget godt materiale og mange ideer at arbejde videre med fra de mange morsingboer, der har medvirket til udviklingen af planen. Noget er direkte genkendeligt i planen, og en stor del har karakter af mere konkrete ideer og handlinger, der kan indfri planens mål, fortæller Hans Ejner Bertelsen.

Frist for forslag og indsigelser
Borgerne på Mors har nu endnu en mulighed for at komme med forslag eller indsigelser til Fælles om Mors. Planen findes på mors.dk både i den fulde version og i en kortere udgave, som giver et hurtigt overblik.

Høringssvar og planen vil blive behandlet inden 1. december. Alle interesserede kan også melde sig til at være med i Ildsjælebanken. Her er der mulighed for at blive inddraget i udviklingsarbejdet, så man får mere indflydelse og medbestemmelse inden for de områder i planen, som har ens interesse. Tilmelding kan ske ved at sende en e-mail til 2030@morsoe.dk

 

Forfatter

Related posts

Top