Passiv rygning: Luftrensere installeres i rygende borgeres hjem

I Thisted ønsker Sundheds- og Ældreafdelingen at sætte ind over for den arbejdsmiljøproblematik, der er forbundet med, at medarbejderne udsættes for passiv rygning i borgernes hjem.

I forvejen er et sted mellem 20 og 30 luftrensere på nuværende tidspunkt installeret hos rygende borgere, men man har ønsket at indkøbe endnu flere. Ønsket er nu blevet imødekommet af Social- og Sundhedsudvalget der har godkendt ansøgningen på 300.000 kroner idet erfaringerne med de allerede-installerede luftrensere ser ud til at have en markant effekt.

Sundhedsstyrelsen er de senere år gået fra at tale om passiv rygning til at tale om tobaksforurenet luft. Denne betegnelse er mere præcis, fordi det er dokumenteret, at der, selv om den synlige røg er væk fra et lokale, er rester fra røgen på fx vægge og møbler.

Medarbejdere, der kommer i “rygerhjem” for f.eks. at løse sundhedslovsydelser eller servicelovsydelser, er således i risiko for at udvikle sygdomme og lidelser som direkte følge af deres arbejde. Ud over de sundhedsskadelige effekter oplever medarbejderne gener, som at tøj og hår lugter efter et besøg hos en borger, der ryger.

Driftsomkostningen for den enkelte luftrenser vil følge maskinen og afholdes således af det center eller den hjemmeplejeafdeling, der har den i anvendelse.

Udgifter til strøm dækkes af den pågældende beboer. Tre potentielle leverandører oplyser, at udgiften til strøm er henholdsvis 12,50 kr. pr. måned, 8 kr. pr. måned og 43 kr. pr. måned.

Foto: Christian Kjeldsen

 

Forfatter

Related posts

Top