Ny efteruddannelse for sundhedsplejersker testet på Mors

Sundhedsplejersker efterlyser styrkede kompetencer til at hjælpe små børn i familier i sårbare og udsatte positioner til den bedst mulige start i livet.

Dét ønske imødekommer en ny efteruddannelse, der går fra start i august.

Sundhedsplejersker i Morsø og 20 andre kommuner har været med til at teste den nye efteruddannelse som især skal klæde sundhedsplejerskerne endnu bedre på til at arbejde med trivsel og relationsdannelse.

I Jylland er det professionshøjskolen VIA University College i Aarhus, der udbyder det nye diplommodul med titlen ’Tidlig relationsdannelse og trivsel i familier i sårbare og udsatte positioner’.

Hvis coronapandemien stadig i august gør det umuligt at mødes i klasselokaler, bliver undervisningen afviklet online.

Diplommodulet udgør 10 ECTS point og består af otte undervisningsdage, hjemmeopgaver samt en afsluttende prøve.

Forfatter

Related posts

Top