Nu starter et par års vejarbejde på Sallingsundbroen

På fredag starter et starter et længerevarende renoveringsarbejde på Sallingsundbroen. Vejarbejdet på broen ventes først afsluttet i efteråret 2022.

Dog er det værd at bemærke, at arbejdet ikke udføres i vintermåneder.

– Broen skal have ny fugtisolering, ny belægning på kørebaner og cykelsti og fortove, og renoveringen omfatter også nye dilatationsfuger, nyt autoværn og vindskærm foruden betonreparationer, fortæller projektleder Jørn Andreas Kristensen fra Vejdirektoratet.

Mens renoveringen er i gang, kan både biler, cyklister og gående fortsat passere broen. Arbejderne er planlagt, så trafikken kan afvikles med få begrænsninger, mens der arbejdes på broen.

– Renovering af broer er særligt udfordrende, for ofte er broerne den eneste transportmulighed mellem to lokaliteter, så det er vigtigt, at vi sørger for, at trafikken kan afvikles, mens vi arbejder. Det er også derfor, at vores arbejde på Sallingsundbroen foregår over tre år. I år arbejder vi i broens østlige side, næste år rykker vi over i den vestlige side, og i 2022 vil vi så arbejde i midten af broen, så det i hele perioden er muligt at passere broen, mens arbejdet pågår, siger Jørn Andreas Kristensen.

Reduceret hastighed
Vejdirektoratet har i planlægningen af projektet tilstræbt, at trafikanterne generes mindst muligt. For den kørende trafik vil der således kun være begrænsninger i form af reduceret bredde af kørebaner og hastighedsnedsættelse til 50 km/t.

De smallere kørespor betyder dog, at brede landbrugskøretøjer ikke kan køre over broen, som de plejer. De vil kunne passere broen to gange i døgnet på fastlagte tidspunkter:

– Brede landbrugskøretøjer har brug for at komme over broen, så derfor vil landbrugskøretøjer to gange om dagen kunne passere broen, mens vi så lukker for den øvrige trafik. Der skal bookes tid til passagen, der vil finde sted tidligt om morgenen og om aftenen i begge retninger, siger Jørn Andreas Kristensen.

I vinterhalvåret vil der kunne køres på broen uden restriktioner.

Foto: Vejdirektoratet

Forfatter

Related posts

Top