Nu blomstrer arbejdsglæden atter på Bjergbo

Medarbejderne på botilbuddet Bjergbo i Thisted Kommune er igen glade for at gå på arbejde.

Det kan blandt andet ses på sygefraværet på bostedet, der er faldet fra 15,6 i januar 2020 til 2,7 i januar 2021. Derudover har Bjergbo netop fået en grøn smiley fra Arbejdstilsynet.

Den gode nyhed kommer efter, at Arbejdstilsynet har lukket de strakspåbud, som Bjergbo fik i efteråret 2019.

Bjergbo er et bosted for voksne med varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Ny ledelse
Strakspåbudene førte til en debat om de generelle vilkår og arbejdsforhold på Bjergbo, og det kom frem, at en del af personalet og de pårørende til beboerne på Bjergbo var utrygge og utilfredse med forholdene.

Det var en uholdbar situation, og det har været meget vigtigt at sætte alt ind på at få rettet op på situationen. Derfor er der blandt andet blevet sat en ny ledelse ind i april måned sidste år.

Det fortæller Jan Bendix Jensen, der er socialchef i Thisted Kommune.

– Nu kan vi se, at vores nye, dygtige ledere og medarbejderne på Bjergbo har formået at gøre en stor forskel, og det er jeg meget stolt over og taknemmelig for, siger han.

Gode takter
Jan Bendix Jensen pointerer, at alle medarbejdere i socialafdelingen selvfølgelig skal være trygge og glade, når de går på arbejde. Er det ikke tilfældet, skal der sættes ind, og det er der nu blevet gjort på Bjergbo.

– Vi vil bestræbe os på, at der ikke opstår lignende situationer igen, for det er både uholdbart for vores medarbejdere, beboerne og deres pårørende, siger han.

Den nye ledelse på Bjergbo, der består af Ane Havskov Kirk, afdelingsleder, Janni Svane Bech, souschef og Lene Mouritsen, leder, er meget taknemmelig for, at medarbejderne har været så engagerede omkring at få rettet op på problemerne på Bjergbo.

Det fortæller leder Lene Mouritsen:

– De nye arbejdsgange og tiltag er blevet taget rigtig godt imod. Vi har nogle dygtige medarbejdere, der vil beboerne og deres pårørende det allerbedste, og der er blevet mere ro og plads til at løfte den opgave på bedst mulig vis.

Mere tilgængelig ledelse
Lene Mouritsen slår også fast, at ledelsen og medarbejderne på Bjergbo vil blive ved med at have fokus på arbejdsmiljøet fremadrettet.

– Bjergbo er og skal være en arbejdsplads, medarbejderne holder af og er glade for at komme på. Det mål vil vi blive ved med at have for øje, siger Lene Mouritsen.

I en afsluttende rapport fra Arbejdsmiljøcenter Midtvest fremgår det blandt andet, at ledelsen på Bjergbo er blevet mere tilgængelig, at der er blevet bedre adgang til supervision, og at alle medarbejdere går med armbåndsalarm.

Forfatter

Related posts

Top