Nordisk bundplacering: Tobak skyld i dårlig dansk kræftoverlevelse

Er du dansker og får kræft, har du dårligere chancer for at overleve sygdommen end svenskere og nordmænd.

Blandt danskere, der får kræft, vil 60 pct. af mændene og 64 pct. af kvinderne overleve diagnosen i mindst fem år. Selv om tallene er stigende, er kræftoverlevelsen lavere i Danmark end i de fleste øvrige nordiske lande. I Sverige overlever 69 pct. mænd og 67 pct. kvinder en kræftdiagnose i mindst fem år. Det viser opdaterede tal fra NORDCAN, en database med kræftstatistik for de nordiske lande.

Der er særligt én grund til, at færre danskere overlever en kræftsygdom: Rygning.

Langt flere danskere end svenskere og nordmænd ryger, og derfor er der blandt danskere flere tilfælde af kræft, der skyldes tobak.

– Tobak er skyld i, at Danmark indtager en pinlig skandinavisk bundplacering, når det gælder kræftoverlevelse. Det bliver vi simpelthen nødt til at ændre. Det er urimeligt, at vi som danskere skal dø tidligere af kræft end andre skandinaver, siger Jesper Fisker, direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Kræftsygdomme med dårlig prognose
Hvert år får dobbelt så mange danskere som svenskere lungekræft. Men tobak kan også give kræft andre steder i kroppen, især i læbe, mundhule og svælg, spiserør og strube. Det er kræftsygdomme, der har dårlig prognose, og som trækker den samlede overlevelse efter kræft ned.

– Det, der er så pokkers ved de kræftsygdomme, der skyldes rygning, er, at de er meget alvorlige og svære at behandle. Hvert tilfælde af kræft er en tragedie – både for den, der bliver syg og de pårørende. Derfor skal vi gøre noget ved rygning. Færre unge skal begynde at ryge, så færre i fremtiden vil dø af kræft, siger Jesper Fisker.

Udover at være skyld i kræft betyder rygning også, at behandling med kemoterapi og operation virker dårligere hos patienter, der ryger. Det gælder også behandling af kræfttyper, der ikke har noget med tobak at gøre.

Bedre forebyggelse nødvendig
Hvis ikke andelen af rygere falder, vil Danmark aldrig indhente svenskere og nordmænd. Kræftplaner, bedre behandlingsmuligheder og ny teknologi alene kan ikke få os op på siden af vore nordiske naboer.

– Vi har brug for ambitiøs forebyggelse. Svenskerne har altid røget mindre, hvorimod Norge og Danmark tidligere har haft nogenlunde lige mange rygere. Men bla. højere pris på cigaretter, tobak under disken og røgfri skoletid har betydet, at der i dag er langt færre nordmænd end danskere, der ryger. Især blandt norske unge, hvor kun ganske få ryger dagligt, siger Jesper Fisker.

Kræftens Bekæmpelses vigtigste budskab til de kommende folketingspolitikere er, at Danmark skal have en plan mod tobak. Planen skal være en national strategi for, hvordan politiske tiltag som de norske kan forebygge rygning blandt børn og unge.

Forfatter

Related posts

Top