Nærhospital – ja tak

Læserbrev af Hans Ejner Bertelsen (V), borgmester i Morsø Kommune og Henning Sørensen (V), Socialudvalgsformand i Morsø Kommune

Det er glædeligt hver gang, der arbejdes på, at patienter kan blive behandlet så tæt på deres hjem som muligt. Men når regeringen melder ud, at der skal etableres et sted mellem 10 – 20 Nærhospitaler, mener vi, de stikker blår i øjnene på borgerne.

Det vi kan læse os til er, at Nærhospitalerne er for patienter med lange sygdomsforløb, som skal have opfølgning, samt for patienter med behov for mere almindelige basale undersøgelser.

Et hospital er et sted, hvor man kan blive behandlet og indlagt. De hospitaler, som regeringen taler om, er jo i virkeligheden ”bare” sundhedshuse, som skal arbejde tæt sammen med såvel et akutsygehus som med kommunerne og evt. med en fælles ledelse – men uden mulighed for indlæggelse.

Der skal ikke herske tvivl om, at vi i Morsø Kommune er klar til – og gerne vil indgå i – et tværsektorielt samarbejde til stor gavn for borgerne. Det kræver dog, at regeringen IKKE lader det blive til en opgaveglidning uden, at der følger penge med til at udføre opgaven.

Vi håber at vores region vil udnytte de mange tomme bygningsdele på det gamle Nykøbing Sygehus, så det bliver til et Nærhospital med behandling, og med endnu flere sundhedstilbud, end der er på stedet i dag.

 

Forfatter

Related posts

Top